ฝึกชี่กงท่า“ ขับขุ่นลดพิษ”ลดความดันโลหิตสูงขจัดอารมณ์ขุ่นมัวสบายจิต

18 September 2017


ความดันโลหิต เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมีความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลา ประกอบด้วยความดันช่วงหัวใจบีบและความดันช่วงหัวใจคลาย ความดันเลือดปกติขณะพักอยู่ในช่วง 100-140 มิลลิเมตรปรอดในช่วงหัวใจบีบ และ 60-90 มิลลิเมตรปรอทในช่วงหัวใจคลาย ซึ่งบำบัดอาการได้ด้วยการฝึกชี่กง “ขับขุ่นลดพิษ” ช่วยลดความดันโลหิตสูง

อาจารย์หยาง เผยเซิน ผู้อำนวยการศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง เปิดเผยว่า ทางศาสตร์การแพทย์แผนจีน ได้จัดให้การฝึกชี่กงใช้ในการบำบัดโรคง่ายๆ เพื่อให้ร่างกายได้พลังบริสุทธิ์จากจักรวาล ขับพิษไอโรคลงสู่พื้นดิน ลดความดันโลหิต สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ฝึกชี่กง “ขับขุ่นลดพิษ” 10-15 นาที จะทำให้ความดันลดลง หากต้องการทดสอบควรวัดความดันโลหิตก่อนฝึก และหลังฝึก ช่วยขจัดอารมณ์ขุ่นมัว ทำให้จิตใจสบาย เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อของไหล่และแขน ปรับการหายใจให้ลึกและยาว ทำให้ปอดแข็งแรงวิธีฝึก...ท่าเตรียม ให้ยืนแยกเท้าความกว้างเสมอหัวไหล่ ปลายเท้าหันออกเล็กน้อย เข่าตรงตามสบายแขนแนบลำตัว หลับตาเบา ๆ ใบหน้ายิ้มแย้ม

เหยียดข้อศอก ข้อมือ นิ้วมือทั้งสิบ โดยเฉพาะนิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลาง หันฝ่ามือไปด้านหน้า พร้อมหงายฝ่ามือและนิ้วกลาง หันฝ่ามือไปด้านหน้า พร้อมหงายฝ่ามือและยกขึ้น

เหยียดฝ่ามือและยกขึ้น ...เหยียดแขนออกพร้อมหงายฝ่ามือ กวาดแขนเป็นวงกลมจนมือทั้งสองกางออกอยู่เหนือศรีษะ พับข้อศอก คว่ำฝ่ามือ ปลายนิ้วชิด แล้วกดมือทั้งสองจากศีรษะลงมาถึงระดับอก ปลายนิ้วหันเข้าหากันกดมือและแขนลง ตามแนวกึ่งกลางลำตัวตั้งแต่หน้าอกจนเหยียดสุดแขน พยายามให้ฝ่ามือขนานพื้น หันปลายนิ้วเข้าหากัน ...ทำเช่นนี้ 36 รอบ หรือจนกว่าจะสัมผัสพลัง

การหายใจ ....กวาดแขนขึ้นให้หายใจเข้า ยาวลึก สม่ำเสมอ จนแขนเหยียดเฉียง พับข้อศอก กดแขนลง ให้หายใจออกยาวลึก สม่ำเสมอ

กำหนดจิต ขณะกางแขนเหยียดออก กำหนดจิตให้แขนยาวถึงสุดขอบฟ้า ฝ่ามือที่หงายขึ้นรับพลังผ่านจุดเหลากง มือและแขนทั้งสองกอบเอาพลังจักรวาลเข้าสู่ศรีษะผ่านจุดไปฮุ่ย

ขณะกดฝ่ามือลง กำหนดจิตเอาพลังบริสุทธิ์ ขับไอพิษไอโรคตั้งแต่ศีรษะ ผ่านอวัยวะภายในกลางลำตัว ส่งพลังถึงฝ่าเท้าผ่านจุดหย่งเฉวียน ลงสู่พื้นดินให้ลึกที่สุด

ความดันโลหิตสูง ชี่กง ลดพิษ