ผุดซิมูเลเตอร์ฝึกขับรถบรรทุก ล็อกซซิมเท30ล้านดึงเทคโนฯยกระดับปลอดภัยบนถนน

18 September 2017


ล็อกซซิมทุ่ม 30 ล้านบาท สร้างศูนย์ซิมูเลเตอร์ฝึกขับรถบรรทุกโชว์ลํ้า! เทคโนโลยีเจ๋งสุดในภูมิภาค ระบบ 6 DOF เคลื่อนไหวได้ 6 ทิศทาง แบบเดียวกับฝึกขับเครื่องบิน ตั้งเป้า 3 ปี โต 50% กางแผนลงทุนสร้างโมบาย ยูนิต สยายปีกสู่อาเซียน เล็ง “มาเลย์-เมียนมา” เป้าหมายแรก

นายวรรษิษฐ์ จาติกวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้น 100% โดยบริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด ในเครือล็อกซเล่ย์ เปิดเผยว่าบริษัทได้ลงทุนราว 30 ล้านบาท สร้างศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง (LoxSim Driving Simulation Center) ขึ้นมา เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์ฝึกอบรมการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีซิมูเลเตอร์ด้านความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

โดยในศูนย์ดังกล่าวใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีจากบริษัท ออโต้ซิมฯ (AutoSim) ผู้นำด้านระบบซิมูเลเตอร์จากนอร์เวย์ ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยศูนย์ดังกล่าวถือเป็นศูนย์ซิมูเลเตอร์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสุดในภูมิภาคอาเซียน โดยเครื่องซิมูเลเตอร์เป็นหัวรถบรรทุกแบบ 6 DOF Motion Platform รุ่น AS1600 เคลื่อนไหวอิสระ 6 ทิศ ทาง ซึ่งใช้หลักการเดียวกับเครื่องฝึกนักบิน โดยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีมูลค่ารวม 25 ล้านบาท

ซึ่งระบบซิมูเลเตอร์ดังกล่าวสามารถจำลองเป็นรถบรรทุก รถบรรทุกกึ่งพ่วง หรือรถบรรทุกของเหลว และสามารถตั้งค่าเครื่องยนต์ การบรรทุกนํ้าหนัก ชนิดของวัตถุ และเกียร์ ได้ตามความต้องการของลูกค้า กำหนดและปรับเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆ เช่น สภาพลมฟ้าอากาศ สภาพถนนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทยได้เบ็ดเสร็จ ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกขับรถบรรทุกในสถานการณ์ที่ฝึกขับจริงไม่ได้ อาทิ ถนนลื่น ผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การเบรกกะทันหันในขณะที่บรรทุกของเต็มคัน การเข้าโค้งด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนและเพิ่มทักษะเมื่อเจอสถานการณ์จริง

“ศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวเป็นเพียงต้นแบบแห่งแรกเท่านั้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการสร้างศูนย์ฝึกขับรถจำลองแบบเคลื่อนที่ (Mobile LoxSim Driving Simulation) เพื่อรองรับการให้บริการในต่างจังหวัด รวมไปถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งขณะนี้มองตลาดมาเลเซีย และเมียนมา เอาไว้ โดยขณะนี้ได้เตรียมเม็ดเงินลงทุนราว 20 ล้านบาท”

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของศูนย์ฝึกได้แก่ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องมีการขนส่งนํ้ามัน สารเคมี วัตถุอันตราย วัตถุไวไฟ ปูนซีเมนต์ รวมถึงยานพาหนะฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาล รถ ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย รถดับเพลิง เป็น ต้น รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ หรือต้องการวิจัยด้านพฤติกรรมการขับขี่ต่างๆ ล่าลุดได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยของการขนส่ง โดยนอกเหนือจากการเป็นลูกค้าแล้ว เชลล์ยังได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีในระดับสากล มาร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย และรวมถึงช่วยการทำวิจัยเพื่อหาแนวทางลดจำนวนอุบัติเหตุทางรถยนต์ เพื่อผลักดันและยกระดับมาตรฐานการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งความปลอดภัย”

นายวรรษิษฐ์ กล่าวต่อไปอีกว่าล็อกซซิม เป็นบริษัทใหม่ที่เริ่มธุรกิจเมื่อเดือนมกราคม 2560 โดยในปีนี้บริษัทวางเป้าหมายผลักดันเทคโนโลยีการฝึกขับรถบรรทุกจำลอง โดยในเร็วๆ นี้จะเปิดให้บริการศูนย์ฝึกอบรมการขับรถเครน และเรือ จำลองการขุดเจาะนํ้ามันจำลอง และระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้คาดว่าในปีนี้จะมีรายได้ราว 10 ล้านบาท โดย 30% มาจากการฝึกอบรมขับรถบรรทุกจำลอง และ อีก 70% มาจากบริการฝึกอบรมซิมูเลเตอร์อื่นๆ และคาดว่าภายใน 3 ปีข้างหน้าจะมียอดการเติบโตไม่ตํ่ากว่า 50%

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,297 วันที่ 17 - 20 กันยายน พ.ศ. 2560


ล็อกซเล่ย์ ล็อกซซิม ศูนย์ซิมูเลเตอร์ ฝึกขับรถบรรทุก