ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : เปิดใจ "อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม" กับหน้าที่ข้าราชการ (4/4)

14 September 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณวิลาสินี แวน ฮาเรน และคุณตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น เปิดใจ "อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม" กับหน้าที่ข้าราชการ โดย คุณอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)เศรษฐกิจ อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน