เอไอเอรวมใจ‘ทำดีเพื่อพ่อ’

16 September 2017


เอไอเอ ประเทศไทย ได้ สร้างกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มีธีมหลักชัดเจน กับโครงการเอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ขึ้นเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยการเชิญชวนคณะผู้บริหาร พนักงานตัวแทนประกันชีวิต พันธมิตรธุรกิจ รวมทั้งครอบครัวและประชาชนทั่วไป มาร่วมกันทำความดี ผ่านกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์รูปแบบต่างๆ ในชุมชน 7 แห่งในกรุงเทพฯ และ 14 แห่งในต่างจังหวัด โดยกิจกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในวันเดียว เป้าหมายกิจกรรมนี้ คือ การปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่มุ่งมอบรอยยิ้มและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนในชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ปีนี้ ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เอไอเอสานต่อโครงการ เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ด้วยการระดมทีมผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ พร้อมด้วยลูกค้าและประชาชนจิตอาสากว่า 40,000 คน ร่วมกิจกรรมในธีม“ทำดีเพื่อพ่อ” โดยจัดกิจกรรมทำความดีพร้อมกัน 11 จุดทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 7 จุด และอีก 4 จุดในต่างจังหวัด ตอกยํ้าเป้าหมายของเอไอเอ ที่ต้องการผลักดันและส่งเสริมให้คนไทยทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (better lives) มีสุขภาพที่แข็งแรง (healthier) และมีอายุยืนยาว (Live longer)

“ตัน ฮาค เลห์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า ธีม “ทำดีเพื่อพ่อ” ในปีนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ-บพิตร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมทำความดีตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทั้งหมด 11 จุด โดยกรุงเทพฯ จัด 7 แห่ง ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถานีรถไฟหัวลำโพง บ้านพักคนชราบางแค สวนลุมพินี โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และโรงเรียนวัดเลา และอีก 4 แห่งในต่างจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดน่าน จ.น่าน โรงเรียนบ้านนํ้าภู จ.เลย และโรงเรียนบ้านโชคดี จ.จันทบุรี

กิจกรรมหลัก คือบริการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนคนไทยรู้เท่าทันโรค และสามารถป้องกันสุขภาพ ก่อนที่จะสายเกินไป มีบริการรถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Mammography Unit) จากการสนับสนุนของมูลนิธิถันยรักษ์ มาให้บริการที่บริเวณสวนลุมพินี นอกเหนือจากกิจกรรมตรวจสุขภาพ เรายังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์ผ้าโพกศีรษะสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง กิจกรรมออกกำลังและสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกหมวกกันน็อก ประดิษฐ์กระดาษหน้า 2 สำหรับทำอักษรเบรล เป็นต้น

เอไอเอได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อยกระดับสังคมไทย สอดคล้องกับปรัชญาธุรกิจของเรา “เข้าใจชีวิต เข้าใจคุณ” โดยแบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก ประกอบด้วย 1. Sharing Knowledge หรือ “การแบ่งปันความรู้” ผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษา จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนกว่า 35 แห่งทั่วประเทศ 2. Sharing Health หรือ “การส่งเสริมด้านสุขภาพ” มุ่งเน้นส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ เช่น AIA Operation Smile ช่วยเหลือการผ่าตัดให้เด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยได้มอบรอยยิ้มกลับคืนให้กับเด็กๆ ไปแล้วมากกว่า 2,362 รอยยิ้ม นอกจากนั้น ยังมีโครงการ AIA New Leg New Life สนับสนุนการจัดทำขาเทียมให้ผู้ยากไร้กว่า 2,800 ขา และเอไอเอยังมีส่วนร่วมสนับสนุนมูลนิธิกาญจนบารมีในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 300 ราย

3. Sharing to Community หรือ “การแบ่งปันสู่สังคม” โดยโครงการ AIA Sharing A Life Day หรือวันทำดีร่วมกันนี้ ถือเป็นการบูรณาการ 3 แนวทางหลักเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบภายในเวลาเพียง 1 วัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,296 วันที่ 14 - 16 กันยายน พ.ศ. 2560


ทำดีเพื่อพ่อ เอไอเอ