เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ สร้างเมล็ดพันธุ์อสังหาฯ

16 September 2017


การสร้างบุคลากรให้กับแต่ละอุตสาหกรรม กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) เห็นความสำคัญเรื่องนี้อย่างมาก จึงได้ร่วมมือกับบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ปฯ (MEC) จัดตั้งสถาบันเอพี อะคาเดมี่ ขึ้น พร้อมทั้งจัดทำโครงการ “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์” เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

MP28-3296-3
“ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ” รองกรรมการผู้อำนวยการ สาย งานทรัพยากรบุคคล บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) และผู้อำนวยการ สถาบันเอพี อะคาเดมี่ กล่าวว่า โครงการ “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์” ภายใต้สถาบัน “เอพี อะคาเดมี่” ได้เกิดขึ้นด้วยเจตนาที่จะยกระดับอสังหาริมทรัพย์และสังคมไทย ด้วยการเพาะเมล็ดพันธุ์ให้กับคน ในวงการ นิสิตนักศึกษาคือกลุ่มที่ สำคัญที่เราจะสร้างเป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่มหาวิทยาลัยปี 3 ให้เขารู้ทฤษฎีและภาคปฏิบัติต่างกันอย่างไร และจะไปต่อยอดอย่างไร สร้างแรงบันดาลใจกลับมาให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ แข็งแรง และมีคุณภาพ

ปีนี้มีนักศึกษาเข้ามาสมัคร 1,400 คน ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากข้อสอบ และการทำวิดีโอคลิป และกิจกรรม 50 คน แบ่งเป็นวิศวกรรม 30 คน และสายการตลาด 20 คน ซึ่งปีนี้มีการต่อยอดขยายผลจากเด็กวิศวะมาสู่สายการขายและตลาดเพราะถือเป็นหน่วยงานที่ต้องทำงานควบคู่กัน เพื่อสร้างงานให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และใน 50 คนนั้น มีการคัดเลือก 4 คนให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

MP28-3296-2
“สิ่งที่เราแฝงเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ คือ อะไรที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า นี่คือ ทำให้การทำงานที่ทุกคนต้องทำร่วมกันเป็นทีม”

น้องๆ ปี 3 ที่ผ่านการคัดเลือก 4 คน ทั้งสายวิศวกรรมโยธา และสายการตลาดและการขาย ได้แก่ คมกฤช สิทธิการ (ก้อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วรนิษฐา โกมลพิสิฐ (แจ็คเก็ต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศุภิสรา พงค์โสภี (ฟ้า) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภัทรภร ลายอักษร (ภัทร) คณะครุศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MP28-3296-1
นอกจากการให้โอกาสน้องๆ ในมหาวิทยาลัย ได้เกิดการเรียนรู้ รู้จักนำทฤษฎีมาปรับและใช้ปฏิบัติการจริง ในส่วนของบุคลากรภายใน มีการร่วมมือกับมิตซูบิชิ เอสเตท แบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนการดูงาน แลกเปลี่ยนกันมาตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งจัดโปรแกรมอบรมทั้งภายในและภายนอกมากกว่า 200 หลักสูตร

MP28-3296-4
ภายใต้เอพี อะคาเดมี่ ยังมีเอพี พร๊อพเพอร์ตี้สกูล ที่ทำขึ้นมาเพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพของคนเอพี ซึ่งจัดอบรมในส่วนต่างๆ ได้แก่ 1. การบริหารการขายและบริการ 2. งานก่อสร้าง 3. บริหารงานซ่อมบำรุง 4. บริหารการจัดการหมู่บ้านและอสังหาริมทรัพย์ และ 5. การพัฒนาศักยภาพของคนทั้งความคิด และทักษะในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดทำเอพี ซิมโฟเซียน ภายใต้เอพี อะคาเดมี่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ ดีไซเนอร์ นวัตกรรม การออกแบบสินค้าและบริการ

แบนเนอร์ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ01-3-1
“ภูมิพัฒน์” บอกว่า การสร้างสรรค์งานที่ดี คนต้องมีคุณภาพก่อน ของที่จะมีนวัตกรรมคนก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดเพื่อจะส่งต่อให้ความสำเร็จยั่งยืน คุณภาพที่ดีของคนจะนำไปสู่งานคุณภาพ และตอบรับความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา

ปีหน้าและปีต่อๆ ไป เอพีมีแผนที่จะบูรณาการต่อยอดทักษะความรู้ให้กับคนในวงการ และน้องๆ นักศึกษาเพิ่มเติมขึ้นอีก โดยจะพยายามทำทุกอย่างให้ครบลูปการทำงาน ก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน ด้วยเป้าหมายหลัก คือการยกระดับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และสังคมไทยให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,296 วันที่ 14 - 16 กันยายน พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว-9-1


อสังหาฯ เอพี เมล็ดพันธุ์ โอเพ่นเฮ้าส์