เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ สร้างเมล็ดพันธุ์อสังหาฯ

16 September 2017


การสร้างบุคลากรให้กับแต่ละอุตสาหกรรม กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) เห็นความสำคัญเรื่องนี้อย่างมาก จึงได้ร่วมมือกับบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ปฯ (MEC) จัดตั้งสถาบันเอพี อะคาเดมี่ ขึ้น พร้อมทั้งจัดทำโครงการ “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์” เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

“ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ” รองกรรมการผู้อำนวยการ สาย งานทรัพยากรบุคคล บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) และผู้อำนวยการ สถาบันเอพี อะคาเดมี่ กล่าวว่า โครงการ “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์” ภายใต้สถาบัน “เอพี อะคาเดมี่” ได้เกิดขึ้นด้วยเจตนาที่จะยกระดับอสังหาริมทรัพย์และสังคมไทย ด้วยการเพาะเมล็ดพันธุ์ให้กับคน ในวงการ นิสิตนักศึกษาคือกลุ่มที่ สำคัญที่เราจะสร้างเป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่มหาวิทยาลัยปี 3 ให้เขารู้ทฤษฎีและภาคปฏิบัติต่างกันอย่างไร และจะไปต่อยอดอย่างไร สร้างแรงบันดาลใจกลับมาให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ แข็งแรง และมีคุณภาพ

ปีนี้มีนักศึกษาเข้ามาสมัคร 1,400 คน ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากข้อสอบ และการทำวิดีโอคลิป และกิจกรรม 50 คน แบ่งเป็นวิศวกรรม 30 คน และสายการตลาด 20 คน ซึ่งปีนี้มีการต่อยอดขยายผลจากเด็กวิศวะมาสู่สายการขายและตลาดเพราะถือเป็นหน่วยงานที่ต้องทำงานควบคู่กัน เพื่อสร้างงานให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และใน 50 คนนั้น มีการคัดเลือก 4 คนให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

“สิ่งที่เราแฝงเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ คือ อะไรที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า นี่คือ ทำให้การทำงานที่ทุกคนต้องทำร่วมกันเป็นทีม”

น้องๆ ปี 3 ที่ผ่านการคัดเลือก 4 คน ทั้งสายวิศวกรรมโยธา และสายการตลาดและการขาย ได้แก่ คมกฤช สิทธิการ (ก้อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วรนิษฐา โกมลพิสิฐ (แจ็คเก็ต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศุภิสรา พงค์โสภี (ฟ้า) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภัทรภร ลายอักษร (ภัทร) คณะครุศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากการให้โอกาสน้องๆ ในมหาวิทยาลัย ได้เกิดการเรียนรู้ รู้จักนำทฤษฎีมาปรับและใช้ปฏิบัติการจริง ในส่วนของบุคลากรภายใน มีการร่วมมือกับมิตซูบิชิ เอสเตท แบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนการดูงาน แลกเปลี่ยนกันมาตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งจัดโปรแกรมอบรมทั้งภายในและภายนอกมากกว่า 200 หลักสูตร

ภายใต้เอพี อะคาเดมี่ ยังมีเอพี พร๊อพเพอร์ตี้สกูล ที่ทำขึ้นมาเพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพของคนเอพี ซึ่งจัดอบรมในส่วนต่างๆ ได้แก่ 1. การบริหารการขายและบริการ 2. งานก่อสร้าง 3. บริหารงานซ่อมบำรุง 4. บริหารการจัดการหมู่บ้านและอสังหาริมทรัพย์ และ 5. การพัฒนาศักยภาพของคนทั้งความคิด และทักษะในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดทำเอพี ซิมโฟเซียน ภายใต้เอพี อะคาเดมี่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ ดีไซเนอร์ นวัตกรรม การออกแบบสินค้าและบริการ

“ภูมิพัฒน์” บอกว่า การสร้างสรรค์งานที่ดี คนต้องมีคุณภาพก่อน ของที่จะมีนวัตกรรมคนก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดเพื่อจะส่งต่อให้ความสำเร็จยั่งยืน คุณภาพที่ดีของคนจะนำไปสู่งานคุณภาพ และตอบรับความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา

ปีหน้าและปีต่อๆ ไป เอพีมีแผนที่จะบูรณาการต่อยอดทักษะความรู้ให้กับคนในวงการ และน้องๆ นักศึกษาเพิ่มเติมขึ้นอีก โดยจะพยายามทำทุกอย่างให้ครบลูปการทำงาน ก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน ด้วยเป้าหมายหลัก คือการยกระดับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และสังคมไทยให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,296 วันที่ 14 - 16 กันยายน พ.ศ. 2560


อสังหาฯ เอพี เมล็ดพันธุ์ โอเพ่นเฮ้าส์