บตท. จัดสัมมนาตราสารหนี้เอเชีย

2 September 2016


ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพ จัดงานสัมมนานานาชาติ "The 3rd ASEAN Fixed Income Summit" ซึ่งเป็นงานสัมมนาใหญ่ประจำปีของ บตท. ที่ได้รวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดเงินในภูมิภาคเอเชียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโอกาสความท้าทายในสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินโลกเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้อาเซี่ยนเป็นจุดหมายการลงทุนตลาดตราสารหนี้ในระดับภูมิภาคด้วยความโปร่งใสในปี 2020 และเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนตอกย้ำบทบาทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยในการเชื่อมโยงตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศด้วย จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแชงกรีลา สนใจสอบถามข้อมูล โทร. 02-018-3627-9 หรือ www.afis2016thailand.com


บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บตท. งานสัมมนาตราสารหนี้เอเชีย