‘ส. ขอนแก่น’ปูพรมขยายแฟรนไชส์-เปิดสาขาต้นแบบให้บริการแบบเดลิเวอรี่เจาะลูกค้า

1 September 2016


ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ – SORKON จัดทัพธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) มุ่งขยายสาขา ดัน  ‘ร้านข้าวขาหมูยูนนาน’ ในรูปแบบแฟรนไชส์ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ส่วน ‘ร้านแซ่บ คลาสสิก’ เล็งเปิดสาขาต้นแบบเน้นให้บริกา รเดลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านลูกค้า ด้านผู้บริหารมั่นใจปีนี้กลุ่มธุ รกิจ QSR เติบโต 40%

นายจรัสภล รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร QSR บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON, (Mr.Jaraspon Rujirasopon , CEO of QSR)  ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์รายใหญ่ของไทยครอบค ลุมตั้งแต่เนื้อหมู เนื้อปลาและเนื้อไก่ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับแนวทางดำเนินงานในกลุ่มธุ รกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ภายใต้แบรนด์ ร้านข้าวขาหมูยูนนานและร้านแซ่บ คลาสสิก รองรับแผนรุกธุรกิจในช่วงที่เหลื อของปีนี้ โดยร้านข้าวขาหมูยูนนานจะเน้นรูปแบบขยายสาขาผ่าน การขายแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ที่สนใจ จากเดิมที่บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนเอง ขณะที่ร้านแซ่บ คลาสสิกจะปรับรูปแบบสาขาเน้นให้ บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน หรือ Delivery โดยจะเปิดร้านต้นแบบภายใต้การให้ บริการดังกล่าว ควบคู่ไปกับการขยายสาขาแฟรนส์ไช ส์ในร้านรูปแบบเดิม เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบ คลุมมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีร้านข้าวขาหมูยูนนานทั้งในไทย และต่างประเทศ รวม 35 สาขา แบ่งเป็นในประเทศไทย 32 สาขาและต่างประเทศอีก 3 สาขา ได้แก่ สปป.ลาว 2 สาขาและกัมพูชาอีก 1 สาขา โดยในไตรมาส 4 ปีนี้ บริษัทฯ จะเปิดสาขาใหม่ในประเทศ สปป.ลาว เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาและที่ประเทศกัมพูชา อีก  2 สาขา ในรูปแบบของแฟรนไชส์ พร้อมกันนี้ ยังจะปรับร้านสาขาข้าวขาหมูยูนน านซึ่งเป็นสาขาเดิมในประเทศไทยใ ห้เป็นรูปแบบของแฟรนไชส์เช่นกัน รวมถึงจะเพิ่มเมนูอาหารใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของรายการรอาหารให้มากขึ้น เช่น ติ่มซำและเมนูเกี่ยวกับผักต่าง ๆ เป็นต้น

ส่วนธุรกิจร้านแซ่บ คลาสสิกนั้น ปัจจุบันมีสาขาในไทยรวม 8 สาขา จะขยายเพิ่มขึ้นอีก 4 สาขาภายในปีนี้ แบ่งเป็นแฟรนไชส์และที่บริษัทฯ ลงทุนเองอย่างละ 2 สาขา โดยในส่วนที่บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนเองนั้น จะมี 1 สาขาที่จะเป็นโมเดลต้นแบบร้านที่รองรับบริการจัดส่งสินค้าอาหารถึงบ้านอย่างเต็มตัว ภายในเดือนกันยายนนี้ บริเวณย่านหลักสี่ หลังจากมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากความต้องการสั่งซื้ออาหารแบบเด ลิเวอรี่ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

“การรุกขยายบริการแบบเดลิเวอรี่ นั้น เนื่องจากเราพบว่าพฤติกรรมผู้บริ โภคในปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างเร่ งรีบ จึงนิยมสั่งอาหารจากนอกบ้านมาทา นมากขึ้น โดยทำเลหลักสี่ถือเป็นหนึ่งในโซ นที่มีคอนโดมิเนียมและอพาร์ ตเมนต์อยู่เป็นจำนวนมาก จึงมั่นใจว่าการเปิดทดลองให้บริการร้านแซ่บ คลาสสิก ในรูปแบบเดลิเวอรี่สาขาแรก จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าและพร้อมจะขยายสาขาในรูปแบบดัง กล่าวต่อไปในอนาคต” นายจรัสภล กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร QSR กล่าวว่า ขณะที่ภาพรวมธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนนั้น มองว่ายังมีแนวโน้มเติบโตได้อีก ในอนาคต โดยเฉพาะร้านอาหารที่มีบริการแบบเดลิเวอรี่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ ามาในตลาดเพิ่มขึ้นยังมีไม่มากนัก ซึ่งบริษัทฯ มองว่า จากแผนธุรกิจในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันยอดขายจากกลุ่มธุรกิจ QSR ในปีนี้ให้มีอัตราเติบโตขึ้น 40% หรือมียอดขายประมาณ 140 ล้านบาท


ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ ร้านข้าวขาหมูยูนนาน จรัสภล รุจิราโสภณ ธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน ูธุรกิจร้านแซ่บ คลาสสิก