BMPผุดโปรเจค Chinese Net-idol Amazing Live ปั้นยอดขายกว่า 500 ล้าน

29 August 2016


BMP ผนึกพันธมิตรดันเอสเอ็มอีไทย บุกตลาดจีน ด้วยกลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์ผ่า นแอพพลิเคชั่นเถาเป่า ซึ่งมีผู้ซื้อสินค้าอันดับ 1 ของจีน พร้อมเปิดโครงการ ”50 Chinese Net-idol Amazing Live in Thailand 2016”  สร้างปรากฎการณ์ของการขายสินค้า ผ่านการ Live battle ครั้งแรกในเมืองไทยส่งตรงสู่กลุ่มลูกค้าในเมืองจีน หวังสร้างยอดขายกว่า 500 ล้านบาทในปีแรก

อรอุมา กุลนาค ประธานกรรมการบริหาร(CEO)  บริษัท บีเอ็มพี (ไทยแลนด์)จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจในการเชื่อมการค้ าไทย-จีน  เปิดเผยว่า จากปัญหาผู้ประกอบการไทยโดยเฉพา ะเอสเอ็มอี ในการเจรจาทางการค้ากับประเทศจี นให้ประสบความสำเร็จได้  มากหรือน้อยอาจเกิดจากอุปสรรคหล ายอย่าง เช่น ไม่รู้จะขายสินค้าให้ใคร  ไม่มีระบบการกระจายสินค้า  สินค้าถูกกดราคา  จึงมีแนวคิดสร้างเฟซบุ๊ค เพจ “ปล้นคนจีน ด้วย C- Commerce โดยมีทีมในการให้คำปรึกษา วางแผน ดูแลทุกกระบวนการตั้งแต่นำสินค้ าทดสอบ วางกลยุทธ์  หาตลาด ขนส่งสินค้า และการเก็บเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจับคู่ ธุรกิจในประเทศจีนได้สำเร็จ โดยแพลตฟอร์มของ “ปล้นคนจีน” เป็นไกด์ไลน์ให้ผู้ประกอบการ แต่ว่าส่วนงานทั้งหมดจะมีบริษัท ลูกเข้ามาดูแล นักธุรกิจไทยในทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ มีเป้าหมายนำสินค้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยไปขยายตลาดที่ประเทศจีน สำหรับกลุ่มสินค้าที่ตลาดจีนต้องการแบ่งเป็นกลุ่มของกิน   ของใช้  เครื่องสำอางค์  กลุ่มสินค้าสปา สินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไทย  เป็นต้น ปัจจุบันมีเอสเอ็มอีเข้าร่วมโคร งการ 100 ราย  โดยตั้งเป้าไว้ประมาณ 4000 รายใน 1 ปี หลังจากเปิดตัวโครงการนี้อย่างเป็นทางการ

ล่าสุดได้เปิดโครงการ 50 Chinese Net-idol Amazing Live in Thailand  2016 ที่สร้างปรากฎการณ์ครั้งแรกในเมืองไทย และส่งตรงสู่คนดูในประเทศจีนกับ การขายสินค้าออนไลน์ โดยนำรูปแบบเกมการแข่งขันผ่านกา ร Live battle  ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมาได้ประเดิมจัดกิ จกรรม Pre Launch Live battle กับ 4 Chinese Net-idol ชั้นนำเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ระย ะเวลายาวนานถึง 6 ชั่วโมงตั้งแต่เวลา15.00-21.00 น. พร้อมเตรียมจัดงานครั้งใหญ่ระหว่ างวันที่ 7-9 ตุลาคม นี้

“เราได้นำเทรนด์และเทคโนโลยีมา ผสมผสานในการทำตลาดและสร้างแบรน ด์สินค้าโดยดึง Net idol Top 5 คนที่มีผู้ติดตามมากสุดมาชิมลาง ก่อน ได้แก่ คุณจอนห์นี่ อาชีพนายแบบมีผู้ติดตาม(followe r) 2,000,000 คน , คุณซือหยาง  เป็นบล็อกเกอร์มีผู้ติดตาม 700,000 คน คุณหลินซูฮั่น (Lin Chu Han ) เป็นช่างภาพมีผู้ติดตาม 500,000 คน และคุณจื่อหวาง นักแสดง  มีผู้ติดตาม 960,000 คน ซึ่ง Net idol  ดังกล่าวได้เข้าร่วมกิจกรรมการแ ข่งขันในครั้งนี้”  อรอุมา กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าสร้างยอดขายให้สินค้าไทยกว่า 500 ล้านบาทในปีแรก  นอกจากนี้ ขั้นตอนและรูปแบบคอนเทนต์ตลอดโครงการฯ ได้รับเกียรติจากทีม Content Director ชั้นนำจากประเทศจีนเป็นผู้กำกับ และถ่ายทำกิจกรรมครั้งนี้ แล้วถ่ายทอดสดบนแอพพลิเคชั่นเถาเป่า (Taobao) ซึ่งเป็นเว็บคอมเมอร์ซอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศจีน

“ในยุคดิจิตอลที่โลกย่อส่วนให้เ ล็กลงการค้าขายกับต่างประเทศจึง ไม่ใช่เรื่องเรื่องยาก  วันนี้ประเทศจีนเป็นในประเทศที่ ทุก ๆ ประเทศต่างก็อยากจะทำการค้าด้วย แต่จะมีผู้ประกอบการสักกี่รายที่จะรู้ว่าตอนนี้จะต้องใช้เครื่อง มือแบบไหนในการทำตลาดที่ประเทศจี น และอะไรคือเครื่องมือที่ทรงอิทธิ พลที่สุดในตอนนี้  จากสถิติผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตใ นประเทศจีนทั้งหมด พบว่า มีถึง 45% ที่ใช้งาน Live หรือแพลทฟอร์มถ่ายทอดสด เพื่อซื้อสินค้าเปรียบเทียบเหมื อนกับ Facebook live ของไทย  แต่จุดเด่นของ Taobao live  จะรวดเร็ว ซื้อขายได้ทันที  ซึ่งการใช้ช่องทางดังกล่าวมีปร ะโยชน์ต่อการเข้าถึงลูกค้าคนจีน ที่จะเพิ่มโอกาสในการขาย และยังส่งเสริมภาพลักษณ์ในเรื่อ งของแบรนด์สินค้า(Brand Awareness) ให้เป็นที่รับรู้ จดจำ และน่าเชื่อถือ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะเปิดทางลัดให้ กับเอสเอ็มอีไทย  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจ ากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเข้ามาเสริมทัพพันธมิตรทางด้ านการเงินให้กับเอสเอ็มอี ได้แก่ ด้านสินเชื่อเพื่อการลงทุน  ช่องทางการรับเงินจากการค้าขายใ นจีน เป็นต้น”  อรอุมา กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนด้านการขาย 3 บริษัท ได้แก่บริษัทจีเอ็ม มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด, Asian Panorama และบริษัท เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนขายในการจัดทำโคร งการฯ  โดยมีแพคเกจสำหรับเอสเอ็มอีที่จ ะนำสินค้าไปขายในประเทศจีน  คือ แพคเกจละ 79,000 บาท  ซึงทาง Net-idol จะทำการโปรโมทสินค้า และหลังจากจบโครงการ 50 Chinese Net-idol Amazing Live in Thailand 2016  ทางเรายังดูแลการทำตลาดให้ต่อเนื่ องอีก 5 ปี  อย่างไรก็ตามมั่นใจว่ากลยุทธ์ดั งกล่าวจะผลักดันและสร้างยอดขายใ ห้แก่ผู้ประกอบการได้

“จุดเด่นของธุรกิจ C-Commerce  คือ สามารถเพิ่มและขยายช่องทางในการ จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริก ารให้แพร่หลายมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนิน ธุรกิจ  และช่วยขจัดอุปสรรคต่อการทำธุรกิ จทั้งในเรื่องระยะทางและเวลาที่ ต่างกันได้” อรอุมา กล่าวทิ้งท้าย


เอสเอ็มอี ตลาดออนไลน์ การค้าไทย-จีน