แมกโนเลียต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สังคม

22 August 2016


แนวคิดการทำธุรกิจบนความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า csr บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คืออีกหนึ่งองค์กรต้นแบบด้านแนวคิดการดำเนินธุรเพื่อบนความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การนำของแม่ทัพใหญ่อย่าง "วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์" ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถึงแนวคิดและวิธีการบริการงาน รวมไปถึงการตอบแทนสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

นายวิสิษฐ์ เล่าว่า แนวคิดการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรเติบโตสู่ความยั่งยืนนั้น ประกอบไปด้วย 2 ส่วนสำคัญได้แก่ เรื่องของธุรกิจ และเรื่องของคน กล่าวคือเรื่องของธุรกิจนั้น แน่นอนว่าการบริหารอย่างไรให้เติบโตและสร้างผลกำไรถือเป็นเรื่องสำคัญของแต่ละองค์กร แต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าปัจจุบันเรื่องของธุรกิจผลกำไรและเรื่องของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมแทบแยกกันไม่ออก ดังนั้นต้องทำอย่างไรให้ทั้งผลกำไรและแนวคิดเพื่อสังคมสามารถเดินควบคู่กันไปได้

งานโครงการ iCARE Awards 2016 คือโครงการส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อสังคม และขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำของแบรนด์ ล่าสุด โครงการงาน iCARE Awards 2016 ได้เปิดเวทีให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไป นำเสนอแนวความคิดที่เป็นนวัตกรรมวิสิษฐ์สร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เปรียบได้เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธ์กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มีแนวคิดหรือแผนงานที่ทันสมัย นำเทรนด์เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น และลงมือทำได้จริง

"จริงๆ เราเริ่มทำโครงการ iCare Awards มาตั้งแต่ปี 2551 และจัดทุก ๆ 2 ปี แต่ละปี นอกจากจะมีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมงานมากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว เรายังได้เห็นวิวัฒนาการของแนวคิด วิธีการทำงานของนักเรียนนักศึกษา ที่มีความสร้างสรรค์ เป็นมืออาชีพอย่างน่าทึ่ง"

image
โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ด้วยแนวคิด “เสกไอเดียเปลี่ยนโลก -Ideas for Well-Being Contest” ให้ความสำคัญของความสร้างสรรค์ เพราะความสร้างสรรค์เป็นหัวใจในการดำเนินงานของ MQDC เพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า และคนทั่วไป ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดและเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนโลกให้น่าอยู่กว่าเดิม
โดยกำหนด 3 โจทย์ ได้แก่ 1. Building a Sense of Neighbourhood in Urban Living : มิตรภาพสร้างได้ในสังคมเมือ 2. Youth Mental Wellness : เสริมภูมิคุ้มกันให้จิตวัยใส 3. In Harmony and Care for Animals : เพื่อชีวิตที่ดีกว่าสำหรับเพื่อนสัตว์ มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นและจัดทำแผนได้ง่ายขึ้น โดยร่วมมือกับ School of ChangeMakers by Ashoka Thailand จัดเวิร์คช็อปเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการนี้สามารถจัดทำแผนที่เป็นจริงได้ School of Changemakers คือ ระบบสนับสนุนคนรุ่นใหม่และผู้สนใจการแก้ปัญหาสังคมเพื่อให้สามารถ ‘เริ่ม’ ก้าวแรกเพื่อลงมือทำโครงการ หรือกิจการเพื่อสังคมได้ มุ่งหวังให้เกิดชุมชนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนมีส่วนร่วมกันสร้าง (co-create) แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้เครือข่ายระหว่างกัน เป็นชุมชนที่สนับสนุนคนที่อยาก ‘เริ่มต้น’ สร้างการเปลี่ยนแปลง โดย School of Changemakers เป็นโครงการของมูลนิธิอโชก้าประเทศไทย (Ashoka: Innovators for the Public) องค์กรที่ดำเนินงานทั่วโลก

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิดของ MQDC ตั้งอยู่บนแกนหลักสำคัญ 3 แกน คือ 1. คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างเป็นระบบ 2. การออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ และ 3. คำนึงถึงความสัมพันธ์ต่อชุมชนโดยรอบ ทั้ง 3 แกนหลักนี้จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความสุข เอื้อเฟื้อ ใส่ใจในคนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จแล้ว สังคมก็จะได้รับประโยชน์ไปพร้อมกันและเป็นประโยชน์ในระยะยาว

"จากแนวคิดนี้ เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนัก เกิดจิตสำนึกและความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รู้จักคิดเผื่อคนอื่น เผื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมกับสามารถสร้างธุรกิจที่อยู่คู่กับสังคมได้อย่างราบรื่น จึงได้เกิดเป็นโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมจากองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย MQDC บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขึ้น"

ส่งเสริมให้ทุกคนสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ (Everyone a Changemaker) และเป็นผู้บุกเบิกการสนับสนุนผู้ประกอบการสังคม (Social Enterpreneurs)

เวิร์คช็อปที่ร่วมกับ School of ChangeMakers จัดขึ้น มี 3 คอร์สที่ทุกคนที่สมัครเข้าร่วม

o คอร์สแรกช่วยให้หาจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องสำหรับกิจกรรม CSR เริ่มคิดออก รู้ว่าจะต้องทำอะไร อย่างไร

o คอร์สที่ 2 ช่วยให้เห็นว่าเมื่อมีไอเดียมีประสบการณ์ มีหัวข้อที่สนใจอยู่แล้ว สามารถวิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาโอกาสในการแก้ไขปัญหา รู้จักบริหารความสร้างสรรค์ ทำความคิดให้ออกมาเป็นชิ้นงานได้ และ

o คอร์สที่ 3 เป็นเวิร์คช็อปที่สามารถระบุปัญหาที่อยากแก้ไขได้ชัดเจนแล้ว แต่ต้องการฝึกบริหารความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้หลักการคัดเลือกให้ได้ไอเดียที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง

ผู้ที่ชนะการประกวด จะได้รางวัลพิเศษที่ช่วยสร้างเสริมและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์คนเหล่านี้ที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีศักยภาพ รางวัลพิเศษคือการเปิดโอกาสให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 2 ทีมสุดท้ายเข้าร่วม Silicon Valley Study Trip ที่ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม 2560 ตลอดระยะเวลา 9 วันทุกคนจะได้ดูงานที่สุดยอดบริษัทใน Silicon Valley อาทิ Google Facebook SpaceX และ IDEO ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนธุรกิจ Startup และการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่าง Standford University และองค์กรภาคสังคมที่สร้างนวัตกรรมอย่าง Khan Academy และ Kiva รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในซานฟรานซิสโก เช่น สะพาน Golden Gate Moma Museum และ Alcatraz

สิ่งที่เราคาดหวังจากโครงการ iCARE Awards 2016 คือ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่/นิสิตนักศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการลงมือทำโครงการหรือกิจการ เพื่อสังคม

สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ มีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษา เข้าถึงแหล่งข้อมูล วางแผน รวมทั้งผลักดันให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริงในด้านโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ตอกย้ำแนวคิด FOR ALL WELL-BEING ของแบรนด์ MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ดีเวล็อปเม้นต์ เพื่อการอยู่ดีมีคุณภาพของทั้งลูกค้า ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน


บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ เสกไอเดียเปลี่ยนโลก สร้างสรรค์สังคม โครงการ iCARE Awards 2016