เอกชนหนุนรัฐดันยอดใช้อี20 หวังขยับเอทานอลได้ตามเป้า

26 August 2015


สมาคมเอทานอลหนุนกระทรวงพลังงานดันใช้แก๊สโซฮอล์อี 20 หวังยอดใช้เอทานอลขยับตามเป้า 11.5 ล้านลิตรในปี 2579 พร้อมส่งเสริมกลุ่มประเทศเออีซีหันใช้แก๊สโซฮอล์ สร้างโอกาสส่งออกของผู้ประกอบการไทย ฟากโรงงานเอทานอลจ่อเปิดอีกเพียบหลังมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทนชัดเจน ล่าสุดกำลังผลิตรวมอยู่ที่ 5 ล้านลิตรต่อวันนายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้แผนส่งเสริมพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานมีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้เอทานอล ซึ่งตามแผนบริหารจัดการน้ำมันระบุว่ายอดใช้เอทานอลจะอยู่ที่ 11.5 ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี 2579 จากปัจจุบันอยู่ที่ 3.5 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งการส่งเสริมยอดใช้เอทานอลให้เพิ่มขึ้นอีก 7 ล้านลิตรต่อวันมีความเป็นไปได้ หากรัฐส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์อี20 และอี 85 เพิ่มขึ้น โดยอาจใช้มาตรการเพิ่มส่วนต่างราคาเพิ่มขึ้น โดยหากเทียบตามค่าความร้อน ส่วนต่างราคาแก๊สโซฮอล์อี 85 ควรต่างจากน้ำมันเบนซิน 95 ไม่ต่ำกว่า 25%

ขณะเดียวกันภายหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)ปลายปี 2558นี้ รัฐบาลไทยควรส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้านใช้แก๊สโซฮอล์ โดยเริ่มจากแก๊สโซฮอล์95 เนื่องจากบริษัทน้ำมันของไทย อาทิ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้าไปดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นหากประเทศเพื่อนบ้านมีการยอมรับและหันมาใช้แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันยังเป็นน้ำมันเบนซิน เชื่อว่าจะทำให้ผู้ประกอบการเอทานอลของไทยมีโอกาสส่งออกเอทานอลด้วย อีกทั้ง จะทำให้การส่งเสริมเอทานอลเป็นไปตามแผนเร็วขึ้น

นอกจากนี้ ส่วนตัวเห็นด้วยกับการยกเลิกหัวจ่ายน้ำมันบางชนิด อาจเป็นแก๊สโซฮอล์ 91 เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มเบนซินมีถึง 5 ชนิด หากยกเลิกและหันมาส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์อี20 ทดแทน ก็จะช่วยให้ความต้องการเอทานอลเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันต้องดูมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือรถยนต์รุ่นเก่า และกลุ่มรถจักรยานยนต์ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์อี 20 และอี 85 ได้หรือไม่

สำหรับผู้ประกอบการเอทานอล ขณะนี้เริ่มเห็นความชัดเจนแผนส่งเสริมเอทานอลจากทางภาครัฐ โดยคาดว่าจะมีโรงงานเอทานอลใหม่เกิดขึ้น จากปัจจุบันมีทั้งสิ้น 21 โรง กำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 5 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งยังเกินกว่าความต้องการใช้ในประเทศที่ 3.5 ล้านลิตรต่อวัน เพราะแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลง ทำให้ราคาเอทานอลสูงกว่า แต่เชื่อในระยะยาวเอทานอลจะสามารถแข่งขันกับน้ำมันจากฟอสซิลได้

นายอุกฤษฎ์ อัษฎาธร นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย เปิดเผยว่า ภายหลังเปิดเออีซีในปลายปีนี้ จะดูนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศว่าจะมีการส่งเสริมพลังงานทดแทนเหมือนประเทศไทยหรือไม่ หากประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น และเป็นโอกาสที่ไทยจะส่งออกเอทานอลไปยังประเทศเหล่านี้ แต่ประเทศบราซิลนับว่าเป็นคู่แข่งสำคัญ เนื่องจากมีกำลังการผลิตเอทานอลจำนวนมากและต้นทุนต่ำกว่าไทย

โดยขณะนี้ผู้ประกอบการไม่มีการส่งออกเอทานอล เนื่องจากราคาในตลาดโลกต่ำกว่าราคาขายในประเทศ รวมทั้งความต้องการใช้เอทานอลในประเทศก็เพิ่มขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมก่อนที่จะยกเลิกน้ำมันเบนซิน 91 ยอดใช้เอทานอลเพียง 1.3-1.4 ล้านลิตรต่อวัน แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.4-3.5 ล้านลิตรต่อวัน

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า กรมเตรียมปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจาก 25% เป็น 30% ของการใช้พลังงานฟอสซิล โดยจะส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์อี 20 มากขึ้น ซึ่งเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) พิจารณาในเดือนกันยายนนี้

 

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3081 วันที่ 23 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558


สมาคมเอทานอล อี20 E20 สิริวุทธิ์ เสียมภักดี แผนส่งเสริมพลังงานทดแทน แก๊สโซฮอล์ ธรรมยศ ศรีช่วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน