SCG SHARING THE DREAM เติมเต็มพันความฝันเยาวชนเวียดนามสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาในอนาคตอย่างยั่งยืน

22 August 2016


“การศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าของคนในชาติและการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาคือ รากฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ช่วยนำพาชีวิตไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งในการประกอบอาชีพ และการพึ่งพาตนเองต่อไปอย่างเข้มแข็ง”

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีเอสซีจี จัดงานครบรอบ 10 ปี โครงการมอบทุนการศึกษา "SCG Sharing the dream" เป็นส่วนหนึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจี นำโดยคุณอาสา สารสิน ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี พร้อมด้วย คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์Ms.NguyenThi Thu (เหวียน-ถิ-ทู), Party Committee Member, Vice Chairman of HCMC People’s Committee และ และ Mr.TangHuuPhong (ตัง-หู-ฟอม), Editor in Chief of TuoiTreเพื่อร่วมกันฉลองความสำเร็จในการสานฝันนักเรียนชาวเวียดนามกว่า 4,000 คน

SCG Sharing the dreamด้วยความจริงที่ว่า "การศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าของคนในชาติและการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยนำพาชีวิตไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งในการประกอบอาชีพ และการพึ่งพาตนเองต่อไปอย่างเข้มแข็ง"ภายใต้การดำเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ "ในการทำให้องค์กรเป็นต้นแบบความยั่งยืนทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน องค์กรจึงมุ่งเน้นส่งเสริมโครงการที่มุ่งสร้างพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ไร้ซึ่งโอกาสด้วยปัจจัยความยากจนต่างๆทางสังคม ตกผลึกสู่การจุดประกายและเติมเต็มความฝันของเยาวชนจึงได้จัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาในระดับภูมิภาค "SCG Sharing the dream"

SCG Sharing the dream ก้าวสู่ 1 ทศวรรษอย่างเต็มภาคภูมิ"SCG Sharing the dream ก้าวสู่ 1 ทศวรรษอย่างเต็มภาคภูมิ" คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ฉายภาพถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของ "SCG Sharing the Dream"ว่าเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีแก่ครอบครัว ซึ่งทางองค์กรได้เริ่มต้นช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศไทยต่อยอดสู่ประเทศเวียดนาม อินโดเนียเซียเมียนมา ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ สปป.ลาว ตั้งแต่ปี 2550 จวบจนถึงปัจจุบัน ได้จุดประกายความฝันเยาวชนในอาเซียนกว่า 5,000 ทุน เพื่อเติมเต็มความฝันของตนเองอย่างแข็งแกร่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีเปิดเผยต่อว่า เอสซีจี ในฐานะกลุ่มบริษัทชั้นนำของอาเซียน ได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 100 ปี โดยยึดหลักการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงในทุกมิติ ด้วยความเชื่อมั่นว่าการศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าของคนในชาติ จึงเป็นเหตุผลที่เรามอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนรุ่นใหม่ชาวเวียดนามได้ทำความฝันของตนเองให้เป็นจริง

สำหรับผู้ที่จะสมัครขอรับทุนในโครงการนี้ ต้องมีคุณสมบัติในการเพียรพยายามจนมีผลการเรียนที่ดีและกตัญญูต่อครอบครัวอันเป็นคุณธรรมที่พึงปฏิบัติ ซึ่งทางเอสซีจีได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และในปี 2559 ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีนักเรียนจำนวน 350 คน จากมัธยม 8 จังหวัดของประเทศเวียดนามเข้ารับมอบทุนการศึกษาอันเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของโครงการในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ SCG Sharing the dream อย่างมั่นคง ซึ่งโครงการนี้เริ่มต้นครั้งแรกที่ประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี 2550 โดยได้ร่วมมือกับทางหนังสือพิมพ์ ต๋วย แจ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ปัจจุบันโครงการได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 4,000 ทุนทั่วประเทศเวียดนาม รวมเป็นเงินกว่า 400 ล้านเวียดนามด่อง (VND) เพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสที่ดีทางการศึกษาเป็นการวางรากฐานของชีวิต

ทั้งนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมสำคัญให้แก่ผู้ร่วมงาน ยกตัวอย่างเช่น การนำนักเรียนทุนทั้ง 350 คนร่วมทัศนศึกษาสถานที่ที่มีชื่อเสียงในนครโฮจิมินห์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ และในโอกาสนี้ เหงียนฮง ต่วน นักประพันธ์เพลงชาวเวียดนามได้แต่งเพลง "Thousands of Vietnamese Dreams"เพื่อเป็นเกียรติแก่โครงการ SCG Sharing the dreamซึ่งขับร้องโดย หวูกัตต่วง นักร้องเยาวชนและศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับทุนจากโครงการดังกล่าวโดยใจความสำคัญของเพลงคือการสร้างความเชื่อในการทำตามความฝันให้เป็นจริง

และหนึ่งในต้นแบบความสำเร็จของ SCG Sharing the dream คุณจาน วัน มัวะ นักเรียนทุนประจำปี พ.ศ.2542 เล่าว่า "ตนมีความฝันอยากเป็นอาจารย์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้มีวิชาชีพ แต่ครอบครัวประสบปัญหายากจน ซึ่งการได้รับโอกาสจากโครงการนี้โดยทางเอสซีจี เปรียบเสมือนดั่งการสร้างกำลังใจในการเติมเต็มความฝันของตนเสมอมา เพราะผมเชื่อว่า ความฝันไม่มีความตาย หากเราหล่อเลี้ยงมันด้วยความเชื่อมั่น มุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการสานฝันให้เป็นจริง" ผลผลิตแห่งการให้โอกาสจากเอสซีจี ทำให้ในวันนี้ จาน วัน มัวะ ก้าวสู่การเป็นวิสัญญีแพทย์และอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หง็อค ถัง ซึ่งตนมีความภาคภูมิใจและพร้อมทำสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมต่อไป

นอกจากโครงการ SCG Sharing the dream ทางเอสซีจียังได้สานต่ออุดมการณ์ในการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการทำกิจกรรมอื่นๆ สำหรับเยาวชน อาทิ โครงการสนามเด็กเล่น SCG Sharing the Dream playground ที่สวนสาธารณะ ฮวง วัน ทู เพื่อสร้างพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ และโครงการ Green Dream project โดยร่วมกับ หนังสือพิมพ์ มั่ก ทิม โครงการ SCG Future Engineering program รวมทั้งโครงการ SCG International Internship และโครงการ SCG Young Leader program

SCG Sharing the dream สร้างโอกาสและจุดประกายความฝันด้านการศึกษา ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกอันดีในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,185 วันที่ 21 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559


CSR เอสซีจี ประเทศเวียดนาม กิจกรรมCSR SCG Sharing the dream