เกษตรฯจับมือสมาคมภัตตาคารไทย เตรียมจัดงาน“Restaurant Society”

17 August 2016


นางสาวดุจเดือน  ศศะนาวิน  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยในโอกาสแถลงข่าวร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ในหัวข้อ “สมาคมภัตตาคารไทย ผนึกพลัง 3 หน่วยงาน พาร้านอาหารฝ่าวิกฤตสู่ยุคดิจิตอล” ว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายผลักดันและส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีการมอบสัญลักษณ์ Q เพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย และต่อมาได้ส่งเสริมให้ร้านอาหารหันมาใช้วัตถุดิบที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Q ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยใช้ชื่อว่า โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q หรือที่เรียกว่า Q restaurant  เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค มีมาตรฐานในด้านสุขอนามัยของร้านอาหาร และเป็นแหล่งรับซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานจากเกษตรกรโดยตรงมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง ซึ่งจากผลการดำเนินการที่ มกอช. ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2,039 แห่งทั่วประเทศ   และมีแผนจะเพิ่มจำนวนร้านในปี 2560  รวม 2,500 แห่ง  โดยใน กทม. มี 219 แห่ง เช่น ร้าน MK สุกี้ 203 แห่ง บองโก คองโก  โอฮาโย  เป็ดย่างประจักษ์  เป็นต้น

ดังนั้น การเข้าร่วมกิจกรรม Restaurant Society  ที่สมาคมภัตตาคารไทย ภายใต้การสนับสนุนของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน Restaurant Society  จัดขึ้นในวันที่ 24 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดาภิเษก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นงานพบปะระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารของสมาคมภัตตาคารไทย และผู้เกี่ยวข้องในวงการอาหาร 1,000 คน โดยกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันในการลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรอง พร้อมกลยุทธ์ยกระดับบริการ เพิ่มรายได้ด้วยเทคโนโลยี และการจับคู่ธุรกิจโดยเฉพาะการเลือกซื้อวัตถุดิบสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ โดยจะนำผู้ซื้อจากร้านอาหารและเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยมาพบปะกัน และทำการซื้อขายสินค้าเพื่อใช้ในร้านอาหาร ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่นอกจาก มกอช. จะจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้มาตรฐานอาหารปลอดภัยจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารแล้ว ยังมีกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าโดยนำผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า Q ห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q หรือ  Q restaurant มาร่วมงานด้วย อาทิ  ข้าวไรซ์เบอร์รีอินทรีย์ ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ภูภัสรา จ.นครสวรรค์ ร้านสวนศิริมงคล ห้างแม็คโคร เบทาโกร ร้านคิวเรสเทอรอง ได้แก่  Maxbeef = เนื้อย่าง เบอเกอร์  โอฮาโย = ซูชิ ไก่คาราเกะ  บองโกคองโก = ไชนีสสลัด ทงคัตสึ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ยังร่วมเสวนาให้ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในหัวข้อ “อะไร ทำไม ถึงต้องเป็น Q restaurant”  พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลคิวเรสเทอรองให้กับร้านอาหารใน กทม. จำนวน 16 ร้าน  และจะเปิดโอกาสให้ร้านอาหารยื่นใบสมัครขอรับการรับรอง Q restaurant ได้ภายในงานครั้งนี้ด้วย


สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย ดุจเดือน ศศะนาวิน ห้างสรรพสินค้า สมาคมภัตตาคารไทย