กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนาวิชาการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์

2 August 2016


น.ส. ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ หรือ Organic Symposium 2016 และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การตลาดเกษตรอินทรีย์ไทย” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ น.ส. วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน น.ส. สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นเกียรติในงาน มร. อังเดร ลิว ประธานสมาพันธ์สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โลก (IFOAM) มร. มาร์คัส รีสส์ กรรมการบริหาร เนิร์นเบิร์ก เมสเซ่ กลุ่มผู้ประกอบการอาหารรายใหญ่ของเยอรมัน มร. โอทาก้า จิราเนค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Country Life นายพีรโชติ จรัญวงศ์ ประธานสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย


กระทรวงพาณิชย์ สินค้าอินทรีย์ พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ชุติมา บุณยประภัศร งานสัมมนาวิชาการ ยุทธศาสตร์การตลาด สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โลก