ตั้ง‘ปนัดดา’กรรมการรองผู้จัดการ ผู้บริหารหญิงเดียวกลุ่มอีซูซุมอเตอร์/มิตซูบิชิฯทั่วโลก

1 August 2016


ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ตั้ง “ปนัดดา เจณณวาสิน” นั่งเก้าอี้ กรรมการรองผู้จัดการ นับเป็นผู้บริหารหญิงหนึ่งเดียวในกลุ่มอีซูซุมอเตอร์และมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่นทั่วโลก

รายงานข่าวจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์อีซูซุในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นางปนัดดา เจณณวาสิน เป็น กรรมการรองผู้จัดการ (EXECUTIVE VICE PRESIDENT) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ นับเป็นผู้บริหารหญิงคนไทยคนแรกและคนเดียวที่มีตำแหน่งในระดับบอร์ดบริหารของบริษัทในกลุ่มอีซูซุมอเตอร์ และบริษัทมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่นฯ ทั่วโลก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ชัดเจนของตรีเพชรอีซูซุเซลส์ว่า เพศไม่ใช่บรรทัดฐานในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

ปนัดดา เจณณวาสินนางปนัดดา เจณณวาสิน เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการรถยนต์เมืองไทย และธุรกิจอีซูซุโลกถึงความสามารถ สไตล์การบริหารที่เน้นการสร้างทีม และเป็นตัวอย่างของนักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ที่หาตัวจับได้ยาก อีกทั้งยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ คิดให้ต่างอย่างอีซูซุ ที่ประสบความสำเร็จมากมาย เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตรีเพชรอีซูซุเซลส์เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในหน้าที่ ตั้งแต่เริ่มทำงานกับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ในปี 2520 ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานแห่งแรกและแห่งเดียวนั้น เส้นทางการทำงานของ นางปนัดดา เจณณวาสิน ก็พิสูจน์ถึงความสามารถอันโดดเด่น จนทำให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหญิงเดียวคนแรกในบอร์ดบริหารญี่ปุ่นในปี 2544 ในตำแหน่งกรรมการบริหาร (DIRECTOR) รองกรรมการผู้จัดการ(VICE PRESIDENT) ในปี 2550 และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (SENIOR VICE PRESIDENT) ในปี 2555 ยิ่งไปกว่านั้น นางปนัดดา ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร (DIRECTOR) ของบริษัทตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด และบริษัท ตรีเพชรอินชัวร์รันส์เซอร์วิสฯ อีกด้วย

นอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันแล้ว นางปนัดดายังได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษด้านการตลาดให้กับสถาบันชั้นนำ เช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตลอดจนการเขียนบทความด้านการตลาดในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจอีกด้วย

นางปนัดดา เจณณวาสิน เคยได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่น ปี 2548 สาขาธุรกิจยานยนต์จากผลงานอันโดดเด่นในฐานะนักการตลาดหญิงของวงการรถยนต์เมืองไทย รางวัล ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพประจำปี 2550 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2551 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรางวัล บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจยานยนต์ประจำปี 2553 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ นางปนัดดา ยังมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้รับสิทธิ์จากบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดจำหน่ายรถปิกอัพ อีซูซุดีแมคซ์ และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ อีซูซุมิว-เอ็กซ์ ในตลาดสปป.ลาวและกัมพูชา ซึ่งเป็นก้าวใหม่อันสำคัญของประวัติศาสตร์ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ในการครบรอบ 60 ปี ของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของธุรกิจอีซูซุในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในปี 2560 โดยมองว่าขณะที่เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นเพียง 2.4% ในปี 2558 สปป.ลาว และกัมพูชากลับมีอัตราการเติบโตของ GDP สูงถึง 6% และ 7% ตามลำดับ ซึ่งธนาคารโลกยังคาดการณ์เศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องสูงถึงประมาณ 7% ในอีก 3 ปีข้างหน้า อีกทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศนี้ต่อไปอีกด้วย

เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมีพฤติกรรมและลักษณะการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ทำให้อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) มั่นใจว่าตรีเพชร ซึ่งประสบความสำเร็จในประเทศไทยและเป็นแม่แบบทางการตลาดของอีซูซุทั่วโลก หรือที่เรียกกันว่า “ตรีเพชรอีซูซุมาร์เก็ตติ้งสคูล (Tri Petch Isuzu Marketing School)” ที่ในแต่ละปีจะมีทั้งผู้จัดจำหน่ายอีซูซุ ผู้แทนจำหน่ายอีซูซุจากทั่วโลก เดินทางมาเยี่ยมชมธุรกิจและศึกษาหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะประสบความสำเร็จในตลาดสปป.ลาวและกัมพูชาอย่างแน่นอน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,179
วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559


อีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ปนัดดา เจณณวาสิน