เทสโก้ โลตัสผนึกกรมการพัฒนาชุมชน เปิดช่องทางรวย “โอทอปไทย”

28 July 2016


เทสโก้ โลตัส จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ลงนาม MoU โครงการ “เทสโก้ โลตัส ประชารัฐ ร่วมใจ รับซื้อและกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)” รับซื้อตะกร้าจักสานจากวัสดุธรรมชาติและสินค้าโอทอปจากชุมชนต่างๆ กว่า 15 ล้านบาท จัดกระเช้าปีใหม่โอทอป ขานรับนโยบายประชารัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส ในฐานะผู้นำวงการค้าปลีกในประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการโอทอปมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าโอทอปจาก 200 ชุมชนทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าของเทสโก้ โลตัส กว่า 1,800 สาขาและแพลทฟอร์มออนไลน์ ซึ่งล่าสุด เทสโก้ โลตัส ได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เทสโก้ โลตัส ประชารัฐ ร่วมใจ รับซื้อและกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)” เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าโอท็อป สร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานราก หลังจากที่ได้ร่วมมือกันมานานเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อพัฒนาทั้งรูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด

“โครงการ  เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ รับซื้อและกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  เป็นอีกก้าวที่สำคัญในการขยายโอกาสทางธุรกิจสำหรับสินค้าโอทอป ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 3 ภาคส่วนตามกรอบประชารัฐ คือ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ชุมชนจากทั่วประเทศผู้ผลิตตะกร้าจักสานและสินค้าโอทอป และเทสโก้ โลตัส ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า 15 ล้านบาท และสร้างโอกาสให้ลูกค้าประชาชนได้เลือกซื้อกระเช้าปีใหม่ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นของขวัญสำหรับช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึง ผ่านช่องทางร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตกว่า  180 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางเทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์”

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้รับซื้อตะกร้าจักสานจากวัสดุธรรมชาติและสินค้าโอทอปจากชุมชนต่างๆ เพื่อนำมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่โอทอปจำหน่ายในช่วงเทศกาล ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จักสานและสินค้าแปรรูปอื่นๆ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  กล่าวว่า “กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีวิสัยทัศน์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในการดำเนินงานโครงการในรูปแบบประชารัฐเพื่อยกระดับการสร้างรายได้ในชุมชน อันจะก่อให้เกิดชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยทำงานร่วมกับเทสโก้ โลตัส  เพื่อวางแผนการเพิ่มปริมาณการรับซื้อสินค้าโอทอปในอนาคต รวมถึงร่วมมือพัฒนาสินค้าโอทอปให้มีรูปแบบตรงตามความต้องการของตลาด และช่วยยกระดับสินค้าโอทอปให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าประชาชนมากยิ่งขึ้น”

“นอกจากเทสโก้ โลตัสจะช่วยจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตของเทสโก้ โลตัสกว่า  180 สาขาทั่วประเทศ และจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์ แล้ว เรายังวางแผนขยายการรับซื้อในอนาคตอีกด้วย ซึ่งในช่วงเริ่มต้นได้รับซื้อตะกร้าและผลิตภัณฑ์โอทอปจาก วิสาหกิจชุมชนโอทอปคอมเพล็กซ์ พุแค สระบุรี และบริษัท กาญจนบุรี อินเตอร์เทรด จำกัด จำนวน 12,000 ตะกร้า ขณะที่ความต้องการกระเช้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ของเทสโก้ โลตัส มากกว่า 300,000 ตะกร้า ฉะนั้น จึงมีโอกาสในการเติบโตอีกมากสำหรับผู้ประกอบการโอทอปในอนาคต”นายสมพงษ์ กล่าวในที่สุด

 

 

 

“สำหรับมาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หรือ OTOP Extravaganza แคมเปญตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เทสโก้ โลตัส ได้เตรียมความพร้อมในการทำโปรโมชั่นเสริม เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้า เช่น สินค้าโอทอปที่ร่วมรายการลดราคา และยังมีการจัดบู้ธสินค้าโอทอปภายในร้านค้าของเรา นอกจากนั้นแล้ว ร้านค้าที่เช่าพื้นที่ของเทสโก้ โลตัส ในส่วนของศูนย์การค้าก็มีสินค้าโอทอปจำหน่ายเช่นกัน ขอเชิญชวนลูกค้าช่วยกันอุดหนุนสินค้าโอทอป โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม นี้ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยตามนโยบายของภาครัฐด้วย” นายสมพงษ์ กล่าวสรุป

 

 

 


เทสโก้ โลตัส นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สินค้าโอทอป กรมการพัฒนาชุมชน ลงนาม MOU