มทร.ธัญบุรี ออกแบบและพัฒนาชุดเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบ สำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัด

25 July 2016


ออกแบบผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี ออกแบบและพัฒนาชุดเฟอร์นิเจอร์ ต้นแบบ สำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัด

“ทำจากไม้แผ่นเดียว สามารถพับเก็บ ได้เป็นแผ่นแบนเรียบ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็ บและง่ายต่อการขนส่ง” เสียงของนางสาวสุนิษา กิ่งจันกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าของผลงานชุดเฟอร์นิเจอร์ต้ นแบบ สำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัด โดยเทคนิคแฟลตแพค

เจ้าของไอเดีย เล่าว่า ในที่พักอาศัย ต้องมีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเข้ามาเป็ นองค์ประกอบหลัก เฟอร์นิเจอร์ทั่วๆ ไป มีให้เลือกมากมายจากราคาถู กไปจนถึงแพง แต่รูปแบบอาจไม่ตรงกับความต้ องการทั้งหมด ไอเดียใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมเฟอร์นิ เจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถจัดรูปแบบในการวางได้ หลากหลายตามที่ต้องการจึงเป็นอี กหนึ่งทางเลือกสำหรับคนชอบจั ดแต่งห้อง โดยเฟอร์นิเจอร์ยุคใหม่ “Flat Pack” หลายๆ ท่านคงจะคุ้นเคยกับเฟอร์นิเจอร์ ประเภท knockdown กันมาบ้าง แม้จะไม่ค่อยแพร่หลายหรือได้รั บความนิยมนัก

หลักการของมันคือการให้ผู้ ใช้ประกอบได้เอง หรือถอดเก็บได้ สำหรับ Flat Pack เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบknockdown อีกชนิดหนึ่ง แต่ออกแบบที่สลับซับซ้อนมากกว่ าสร้างสรรค์มากกว่าเพราะไม่ใช่ แค่การคิดแปรรูปแบบแล้วก็ผลิตชิ้ นส่วนมาประกอบกันเท่านั้น แต่เฟอร์นิเจอร์ Flat Pack มีกรอบบังคับอีกอย่างหนึ่ง คือจะใช้วัสดุแผ่นเพียงแผ่นเดียวมาทำ ไม่ว่าจะเป็นไม้อัด แผ่นโลหะหรือแม้แต่แผ่นกระดาษอัด ชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด จะต้องมาจากวัสดุเพียงแผ่นเดียว แล้วดึงออกมาประกอบ ประโยชน์ของการทำแบบนี้ นอกจากจะประหยัดวัสดุแล้ว ก็ทำให้ง่ายต่อการขนส่ง ไม่กินพื้นที่ ทำให้ประหยัดค่าจัดส่งลงไปอีกด้วย

ในการออกแบบและพัฒนาชุดเฟอร์นิ เจอร์ สำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัดต้ นแบบ โดยเทคนิคแฟลตแพค ขึ้นมา จำนวน 1ชุด มีสามชิ้น 3 ชิ้น ประกอบด้วยเก้าอี้ 2 ตัว และโต๊ะ 1 ตัว โดยคำนึงถึง หน้าที่การใช้สอย ความปลอดภัยความสะดวกสบายในการใช้งาน ความสวยงาม และวัสดุและกรรมวิธีการผลิต โดยได้นำระบบของแฟลตแพคมาใช้ ในการออกแบบ ใส่ลวดลายความพลิ้วของกิ่งไม้ ลงไปบนแผ่นหลังของเก้าอี้ทำให้ รู้สึกถึงความละเอียดอ่อนของเก้ าอี้ตัวนี้ มีส่วนของกิ่งที่ ยื่นออกมาด้านข้าง สามารถแขวนเสื้อหรือกระเป๋าได้ โดยทำจากไม้แผ่นเดียว สามารถพับเก็บ ได้เป็นแผ่นแบนเรียบ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็ บและง่ายต่อการขนส่ง เป็นทางเลือกให้กับคนรั กการตกแต่งบ้าน ในพื้นที่จำกัด


มทร.ธัญบุรี เฟอร์นิเจอร์ ออกแบบ เทคนิคแฟลตแพค