ลงประชามติ สำคัญไฉน เสียงสะท้อน นศ.มทร.ธัญบุรี

23 July 2016


ตามที่สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนประชาชนชาวไทยแสดงพลังการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ผ่านกระบวนการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ 08.00 -16.00 น. 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง โดยการลงประชามติครั้งนี้เป็นการร่วมตัดสินใจในสองเรื่องสำคัญ คือรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)เสนอ และรับหรือไม่รับกับประเด็นคำถามพ่วงประชามติที่ สนช. เสนอ ว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านระยะ 5 ปี สมควรให้นายกฯ มาจากการเลือกของรัฐสภาหรือไม่ หนึ่งในพลังเสียงที่มีสิทธิ์ในการลงประชามติครั้งนี้ คือ บรรดานักศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ขอเป็นเสียงที่อยากเชิญชวนในพี่น้องประชาชนคนไทยออกมาออกเสียงประชามติในครั้งนี้

นายกองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี “วา” นายธิวาธร พรหมรักษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า ในฐานะที่ผมได้รับการเลือกตั้งมาจากนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ผมคิดว่าในการออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม2559 มีความสำคัญมาก อยากให้ทุกคนออกมาลงประชามติกันเยอะๆ ผมก็จะเดินทางกลับบ้านไปลงประชามติที่จังหวัดกระบี่ ที่บ้านเกิดของผม และที่สำคัญผมอยากให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลก่อนลงประชามติ ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง ทุกสิทธิล้วนมีความหมาย 7สิงหาคมนี้ ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมใจ “ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ เวลา08.00-16.00น. มารักษาสิทธิของประชาชนกันนะครับ เสียงของท่านเพียง 1 เสียง อาจจะเปลี่ยนประเทศได้ สิทธิ์ของประชาชนในฐานะของพลเมืองที่ควรจะได้รับ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราโดยตรง

ทางด้านประธานสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี “แรก” นายธีระวัฒน์ สวยสม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า อยากให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ เนื่องจากมีผลต่อประเทศไทย การแสดงสิทธิ์คือเครื่องมือในระบอบประชาธิปไตย รักษาสิทธิ์ของตนไว้ ซึ่งตอนนี้ตนเองได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางแอพพลิเคชั่น ที่ทาง กกต. ได้จัดทำขึ้น เพื่อทำความเข้าในเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ การทำความเข้าใจจะทำให้ทุกคนตัดสินใจในการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรตนเองขอเชิญชวนให้คนไทยออกมาออกเสียงตามหน่วยออกเสียงที่ตนเองมีสิทธิ์

เช่นเดียวกับ “วิน”นายชนะชนม์ โถชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฝ่ายชาย ประจำปี 2559 เล่าว่า ตนเองมีสิทธิ์ออกเสียงที่เขตบึงกุ่ม จะออกไปใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ เพราะว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศ โดยตนเองเป็นหนึ่งของประชาชนชาวไทย ต้องออกมาออกเสียงในฐานะของพลเมืองที่ดี

image“เนย”นางสาวธนัชชา ไฝขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฝ่ายหญิง ประจำปี 2559 เล่าว่า อยากให้ทุกคนออกมาออกเสียงกันเยอะๆ เสียงของทุกคนมีความหมาย ไม่อยากให้สิทธิ์เสียไปเปล่า เพราะว่า เป็นเรื่องของสิทธิ์เสรีของคนไทยทุกคน สิทธิ์ที่ทุกคนในประเทศควรจะได้รับ ความถูกต้องที่ควรจะมีในประเทศไทย ตนเองเป็นชาวจังหวัดสงขลา ช่วงนี้ทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ ในการเตรียมตัวรับน้องใหม่ๆ ซึ่งจะเดินทางกลับบ้านไปออกเสียง ในฐานะที่ตนเองเป็นนักศึกษา อยากให้เพื่อนนักศึกษาที่มีสิทธิ์ทุกคนออกมาออกเสียงกัน สละเวลาเพียงเล็กน้อยไปยังเขตที่ตนเองมีสิทธิ์ออกเสียง มาลงประชามติกันเยอะๆ นะคะ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนคนไทยควรได้ 7 สิงหาคม 2559 เข้าคูหาออกเสียงประชามติ ตามเขตที่มีสิทธิ์ออกเสียง ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง


มทร.ธัญบุรี ร่างรัฐธรรมนูญ ลงประชามติ นายกองค์การนักศึกษา