ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัวดิจิทัล เวนเจอร์ส

21 July 2016


บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด (Digital Ventures) ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ แถลงข่าวเปิดตัว อย่างเป็นทางการ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของ อุตสาหกรรมธนาคารผ่านการลงทุนและการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ที่มีความสามารถให้เติบโตร่วมไปกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเริ่มความพร้อมด้วยการลงทุนในบริษัท startup ระดับโลก การเปิดตัว DV accelerator และการเปิด bank simulation platform สำหรับทดลองไอเดีย ใหม่ๆ จากสามหน่วยงานหลักของบริษัท

นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “ดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้รับการก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ตระหนักถึงความ เปลี่ยนแปลง ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการมาถึงของ financial technology ที่จะมีผลกระทบต่อ การเติบโตของธนาคาร  ความจำเป็นในการปรับตัวของธนาคารและการนำ solution ใหม่ๆ เข้ามาตอบ สนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปรวมถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมของธนาคารในการผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ภารกิจสำคัญของ ดิจิทัล เวนเจอร์ส คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในโลกแห่ง financial technology ในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะตอบสนองธนาคารรวมถึงผลักดันให้มีผู้ประกอบการ รายใหม่ๆ ที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับธนาคารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ดิจิทัล เวนเจอร์ส จะดำเนินงานผ่านสามส่วนธุรกิจหลัก คือ หน่วยงานทุนองค์กร (Corporate Venture Capital)  หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Products) และหน่วยงานศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ (Accelerator)

หน่วยงานทุนองค์กร (Corporate Venture Capital)   มีทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล จะมีหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจเทคโนโลยี และตัดสินใจ ในการลงทุน โดยมีเงินทุนเริ่มต้นสำหรับการลงทุนประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยได้เริ่มการลงทุน ครั้งแรกในกองทุน “โกลเดนเกต เวนเจอร์ส” (Golden Gate Ventures) ซึ่งเป็นกองทุนสตาร์ทอัพที่ประสบ ความสำเร็จมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้เข้าลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ร่วมกับ Life.SREDA ซึ่งเป็น venture capital ระดับโลกในด้าน financial technology ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ สิงคโปร์ การร่วมมือกับ Life.SREDA นี้จะเอื้อประโยชน์ให้ ดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้รับประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ ทั้งด้านงานวิจัย และในด้าน การลงทุน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการให้บริการทางการเงินในอนาคตได้

หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Products)  มีภารกิจทางด้านงานวิจัย ทดลองสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน financial technology ในรูปแบบต่างๆ เป็นเสมือนห้องทดลองในธนาคารไทยพาณิชย์ในการหา solution ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ เช่น Blockchain, Internet of Things (IoT), Machine Learning (AI) และ Biometrics

ในเดือนสิงหาคม ทางหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล จะเปิดตัว bank simulation platform ที่เปรียบ เสมือนเป็น ธนาคารจำลอง ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี การเงินเข้าทดลอง ในระบบเสมือนจริงนี้ได้ เพื่อให้สามารถมองเห็นกลไกของธนาคาร และประเมินได้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้น สามารถนำออกสู่ตลาด และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หรือไม่  และเพื่อที่จะใช้ในการ ปรับปรุงก่อนจะใช้งานเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยจะให้กลุ่มผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ ทางด้านเทคโนโลยี การเงินนี้เข้าทดลองในระบบนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้  ดิจิทัล เวนเจอร์ส จะเป็นรายแรกที่จะเปิด API ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาดึงข้อมูล บางส่วนของ SCB ไปใช้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและทดลองผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน

หน่วยงานศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ (Accelerator)  จะทำหน้าที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา พร้อมให้เงินทุนกับกลุ่มสตาร์ทอัพเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กลุ่ม ผู้ประกอบการ financial technology ในเมืองไทยและในภูมิภาค

ขณะนี้ ดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้เตรียมเปิดโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพรุ่นที่ 1 ภายใต้ชื่อ Digital Ventures Accelerator (DVA) ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้พื้นฐานของการ เป็นผู้ประกอบการ อย่างเข้มข้น ได้รับคำปรึกษาจากเมนทอร์ (Mentor) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ จะได้รับเงินทุนให้เปล่าจำนวน 300,000 บาท โดยทางโครงการจะคัดเลือก สตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับ financial technology 50% และสตาร์ทอัพทางด้านอื่นอีก 50% เพื่อสามารถ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ได้ทั้ง SCB และ ลูกค้า SCB ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ โดยโครงการ Digital Ventures Accelerator นี้จะเปิดรับสมัครถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

 


ธนาคารไทยพาณิชย์ ดิจิทัล เวนเจอร์ส ธนา เธียรอัจฉริยะ กองทุนโกลเดนเกต เวนเจอร์ส