กรมพัฒนาธุรกิจการค้านัดธุรกิจดีเด่นร่วมสร้างเครือข่ายและสังคมธรรมาภิบาล

8 July 2016


นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์   อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดงานเสวนา “สร้างธุรกิจให้เติบโตด้วย  ธรรมาภิบาล” (Growth by Good Governance) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะ  แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น และร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจ  โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และภายในงานจะมีการเปิดตัวโครงการ GC Network (Good Company Network) ซึ่งจะเป็นการสร้างชุมชนและเครือข่ายผู้ประกอบการที่ดี โดยจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลเข้าร่วมเป็นสมาชิก  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกัน ได้ง่ายยิ่งขึ้น

นิติบุคคลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ GC Network  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่        กองธรรมาภิบาลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทร. 0 2547 5988 หรือสายด่วน 1570  และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th


นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ ธรรมาภิบาล งานเสวนา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โครงการ GC Network