กรมปศุสัตว์ ร่วมทหารและตำรวจบุกจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อนขนาดใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี

22 June 2016


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรั บรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พ.ต.ท.บุญลือ ผดุงถิ่น พ.ต.ท.อนรรฆ ประสงค์สุข รอง ผกก.2.บก.ป.ร.ต.ท.ทวิทย์ ผลาลำ รองสว.กก.2บก.ป. พ.ต.ต. เจษฎา โสมนัส สว.กก.ปพ.บก.ป. ร.ต.อ. ปฏิพล นามไพร รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. ร.ท.อดิเรก วันพุธ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้ อากาศยานที่3 ภายใต้การสั่งการของนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายสัตวแพทย์ อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พ.ต.อ.อรุณ วัชรศรีสุกัญญา ผกก.2บก.ป. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผกก.ปพ.บก.ป.ได้สนธิกำลังชุ ดเฉพาะกิจสารวัตรกรมปศุสัตว์ ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรี ยบร้อยและตำรวจหน่วยปฏิบัติ การพิเศษ กองกำกับ2 กองปราบปรามรวมกว่า 100 นาย พร้อมหมายศาลเข้าตรวจค้นและจั บกุมโรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโรงฆ่าสั ตว์เถื่อน ตาม "ยุทธการสินค้าเกษตรปลอดภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" จำนวน 2 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี

แห่งแรกเข้าตรวจค้นโรงฆ่าโค ตั้งอยู่เลขที่ 62/1หมู่5 ตำบล ท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลักษณะเป็นโรงเรือนชั้นเดียว ปลูกอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ พบคนงานกำลังชำแหละซากโคอยู่ เจ้าหน้าที่จึงยึดซากโคที่ ชำแหละไว้ได้ 1ตัว นำ้หนัก 500กก. อายัดโคมีชีวิตไว้อีก 28 ตัว คิดเป็นมูลค่า 1,450,000 บาท  และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน

แห่งที่สองเป็นโรงฆ่าโค ตั้งอยู่บ้านไม่ทราบเลขที่ ถนนโยธาธิการ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดซากเนื้อวั วที่ชำแหละแล้ว จำนวน 1 ตัว อายัดโคมีชีวิตไว้อีก 6 ตัว คิดเป็นมูลค่า 350,000บาท และจับกุมผู้ต้องหา ได้ 3 คน

ผู้ต้องหาข้างต้นเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 มีโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 5,000 บาท และอีกส่วนหนึ่งจะปรับเป็นรายตัว ตัวละ 2,500 บาท

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต กล่าวว่า ทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย และจะมีปฏิบัติการอย่างนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ บริโภค เนื่องจากเนื้อสัตว์ที่ มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต มีความเสี่ยงอย่างมากในการนำเชื้อโรคระบาดที่สามารถติดต่อสู่ คนได้ เช่น โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) โรคแท้งติดต่อ โรควัณโรค โรคฉี่หนู เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งแพร่ กระจายโรคระบาดสัตว์เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย รวมถึงอันตรายจากสารตกค้าง เช่น สารเร่งเนื้อแดง และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริ โภคโดยตรงและอาจทำให้เจ็บป่ วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า "ขอเตือนผู้ประกอบการที่นำเนื้อสัตว์ไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถูกสุขลักษณะอนามัย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯจะดำเนินการตามยุทธการสินค้าเกษตรปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง"


รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นนทบุรี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต โรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าโค ท่าอิฐ ปากเกร็ด