TCELS เผยผลสำเร็จเวิร์คช็อปบ่มเพาะธุรกิจฯซีอีโอเอ๊กซ์ปาร่าสนลงทุนในไทย

22 June 2016


ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Workshop for Healthcare Robotics & Device Entrepreneurs” ที่โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล โดยความร่วมมือจากบริษัทเอ๊กปาร่า ไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติสิงคโปร์ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเงินร่วมลงทุนว่า การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในแวดวงการเงินอย่าง นายดั๊กลาส อับบรัมส์ (Douglas Abrams) ซีอีโอบริษัทเอ๊กซ์ปาร่าฯ มาให้ความรู้โดยเนื้อหาสาระเน้นถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโครงการจัดประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ i-MEDBOT Innovation Contest 2016

“เนื้อหาหลักของการฝึกอบรมมุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจในพื้นฐานและแนวคิดทางด้านการลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุนซึ่งจะแตกต่างอย่างสุดขั้วกับการลงทุนในแบบดั้งเดิมที่ยึดถือในเรื่องความปลอดภัยของเงินต้นเป็นหลัก แต่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนกลับมองว่าความสี่ยงคือโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งในระยะเวลาที่รวดเร็ว หากแต่ต้องมีการผ่านกระบวนการคัดสรรและพิจารณาเพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุนดัง เช่นในธุรกิจไฮเทค สตาร์ทอัพ” ดร.นเรศ กล่าวและว่า ขณะนี้ TCELS มีโปรแกรมสนับสนุนที่พร้อมจะต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์และผลักดันให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมหลักของชาติได้

ผุ้อำนวยการ TCELS กล่าวว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับทราบถึงเทคนิคที่ใช้ในการลงทุนในธุรกิจเสี่ยง ให้ประสบความสำเร็จตลอดจนการนำเสนอแผนธุรกิจให้กับนักลงทุนให้ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายในทางธุรกิจให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอีกด้วย

ด้านนายดั๊กลาส ซีอีโอบริษัทเอ๊กซ์ปาร่า กล่าวว่า เขาสนใจอย่างมากที่จะลงทุนในประเทศไทยและกำลังมองหาโครงการและธุรกิจที่น่าสนใจเพื่อเข้าร่วมลงทุนอยู่