โรงพยาบาลเอกชัย-อาฟเตอร์ยูระดมทุน เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์SET-mai ครึ่งปีหลัง

24 June 2016


โรงพยาบาลเอกชัย เข้าตลาดหุ้นไตรมาส 3 ขายไอพีโอ 166.8 ล้านหุ้น ระดมทุนสร้างศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเดิมและลานจอดรถ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ด้าน "อาฟเตอร์ ยู " ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 240 ล้านหุ้น เข้าตลาดเอ็ม เอ ไอ ระดมเงินขยายสาขาทั้งกรุงเทพฯ -ต่างจังหวัด อีก 25-30 แห่งภายในปี 2561

น.พ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด(มหาชน)(บมจ.)(EKH) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชัย เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมีความพร้อมที่จะนำหุ้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายการให้บริการเพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน โดยโรงพยาบาล ได้แต่งตั้ง บมจ.หลักทรัพย์(บล.) ฟินันเซีย ไซรัสฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 166.80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 27.80 % โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 156.80 ล้านหุ้น เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้ในโครงการสร้างศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเดิมและลานจอดรถ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้โรงพยาบาล มีโครงการสร้างศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่เพื่อรองรับความต้องการการรักษาพยาบาล สำหรับเด็กทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากการที่ศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์การแพทย์ที่โรงพยาบาล มีความเชี่ยวชาญ และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ของโรงพยาบาลเอกชัย จะมีความทันสมัยและครบวงจรที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นอาคาร 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,200 ตารางเมตร เชื่อมกับอาคารปัจจุบันของโรงพยาบาล มีห้องพักผู้ป่วยรองรับจำนวนเตียงผู้ป่วยใน 50 เตียง โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 200 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างและตกแต่งประมาณ 180 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์การแพทย์ประมาณ 20 ล้านบาท และมีแผนดำเนินการก่อสร้างอาคารภายในปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในช่วงต้นปี 2562

สำหรับผลประกอบการในปี 2558 บริษัท มีรายได้รวม 438.61 ล้านบาท กำไรสุทธิ 48.57 ล้านบาท โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้และกำไรของบริษัท ในปี 2556-2558 อยู่ที่ 9.79 % และ 25.91 % ตามลำดับ ส่วนไตรมาส 1/2559 มีรายได้รวม 119.23 ล้านบาท กำไรสุทธิ 17.67 ล้านบาท โดยรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น 21.56 % และ 156.83 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นการเติบโตจากทั้งรายได้จากผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เป็นผลจากการที่ผู้ใช้บริการที่เข้ามาทำการรักษาเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีอัตราแอดมิชชัน ผู้ป่วยในเพิ่มสูงขึ้นจากความเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ที่เพิ่มสูงขึ้น

ด้านนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัสฯ กล่าวว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครที่มีประชากรหนาแน่น จากการขยายตัวของเมือง และโรงงานอุตสาหกรรม

บมจ.อาฟเตอร์ ยู ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน 240 ล้านหุ้น คิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ราคาพาร์หุ้นละ 0.10 บาท โดยจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.บัวหลวงฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ รับประกันการจำหน่าย

เงินที่ได้จากการระดมทุนมีแผนนำไปใช้ขยายสาขาในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ใช้ขยายกำลังการผลิต พร้อมกับขยายสายการผลิตในกลุ่มขนมหวาน โดยนำเครื่องจักรและอุปกรณ์มาใช้ในโรงงานแห่งใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

อีกทั้งมีแผนติดตั้งและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ทันสมัย รวมทั้งติดตั้งและพัฒนาระบบจัดการบัญชีแบบครบวงจร รองรับการขยายตัวในอนาคต

นอกจากนี้ยังจะสร้างศูนย์ฝึกอบรมพนักงานและศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ตั้งเป้าหมายขยายสาขา รวมทั้งสิ้น 25-30 สาขาภายในปี 2561

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,168 วันที่ 23 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โรงพยาบาลเอกชัย อำนาจ เอื้ออารีมิตร เอกชัยการแพทย์