มทร.ธัญบุรี ปรับลดค่าเทอมนักศึกษาภาคพิเศษ

19 June 2016


รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี มีนโยบายเตรียมที่จะปรับลดค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานแล้ว ลง 25% เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้กลับเข้ามาเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์มากขึ้น เปิดโอกาสการเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ที่อยากเริ่มทำงานก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียน เพราะเชื่อว่าผู้ที่จบการศึกษาใหม่และทำงานในระยะ 5 ปีแรกเงินเดือนที่ได้รับจะยังไม่สูงมากนัก ถ้าค่าเล่าเรียนมีอัตราที่สูงก็จะเป็นการปิดกั้นการเข้ามาเรียนได้
“นโยบายปรับลดค่าเล่าเรียนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ทำประเมินสถานการณ์จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี พบว่า 80% ที่เข้าเรียนต่อเป็นคนที่ทำงานพร้อมกับส่งตัวเองเรียน เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีจึงมีการลาออก ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ต้องการให้เกิดกรณีเช่นนี้ เพราะจะทำให้ประเทศสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเชื่อว่านักศึกษาที่จบจะเป็นกำลังที่ถูกพัฒนาในสายอาชีพชั้นสูง ประเทศจะได้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ รวมถึงคนกลุ่มนี้จะสามารถไปทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรืออาจนำความรู้ที่ได้ไปเป็นผู้ประกอบการ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว
รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า สำหรับค่าเทอมที่ปรับลดสายวิศวกรรม เดิม 36,000 บาท / เทอม จะเหลือ 28,000 บาท / เทอม ส่วนสายสังคม จาก 30,000บาท/ เทอม เหลือ 22,000 บาท/ เทอม โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 นี้ทุกชั้นปีการศึกษา สำหรับภาคพิเศษนี้มีนักศึกษาประมาณ 2,500 คน ซึ่งการปรับลดในครั้งนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ลดลงประมาณ 20-25% ต่อปี คิดเป็นเงิน 40-50 ล้านบาท แต่เชื่อว่าเงินที่หายไปจะไม่กระทบกับการบริหารจัดการ เพราะปัจจุบัน มทร.ธัญบุรี ได้ให้บริการด้านงานวิชาการ งานวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น มีรายได้จากส่วนนี้ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ทั้งยังมีเป้าหมายที่จะให้ส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยกับภายนอกเพิ่มขึ้นด้วย


มทร.ธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ลดค่าเทอม นักศึกษาภาคพิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัย