โรดแมป‘ท่าอากาศยาน’พัฒนา6สนามบิน1.94แสนล้าน

21 June 2016


จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่มีโมแมนตัมเติบโตต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่การขยายเน็ตเวิร์คของสายการบินต่างๆ เพื่อรองรับดีมานด์การเดินทางเท่านั้น ในส่วนของการขยายศักยภาพของสนามบิน โดยเฉพาะสนามบินหลัก 6 แห่งของไทย ทางบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือทอท.ก็อยู่ระหว่างวางแผนแม่บทในการพัฒนา เดินหน้าลงทุนรองรับผู้ใช้บริการสนามบินในระยะยาวรอไว้แล้วเช่นกัน (ตารางประกอบ)

แผนแม่บทการพัฒนาสนามบินที่ผ่านการเห็นชอบจากบอร์ดทอท.แล้วนายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือ ทอท. กล่าวว่า ทอท.มีแผนลงทุนสำหรับพัฒนาท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง ในวงเงินประมาณราว 1.94 แสนล้านบาท มากกว่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดของ ทอท.ที่มีอยู่ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 ที่ระดับราว 1.60 แสนล้านบาท ทั้งนี้แผนการพัฒนาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดทอท.แล้ว ได้แก่ แผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวงเงินประมาณราว 1.62 แสนล้านบาท และฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการนำเสนอแผนแม่บทโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายและท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้บอร์ดทอท.พิจารณาภายในปีนี้ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณไม่ต่ำกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ในระยะสั้น ทอท.จะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของปี 2559 วงเงินประมาณ 3,400 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะ 2 ที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ในวงเงินราว 1,500 ล้านบาท และโครงการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานภูเก็ต วงเงินราว 1,900 ล้านบาท โดยโครงการชดเชยผลกระทบด้านเสียงดังกล่าว จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมปี 2559

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,167 วันที่ 19 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ท่าอากาศยานไทย สนามบิน ทอท. ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ