พาณิชย์จัดทำโครงการ CLMVT เอ็กเซ็กคูทีฟ โปรแกรม

15 June 2016


พาณิชย์จัดทำโครงการ CLMVT เอ็กเซ็กคูทีฟ โปรแกรม เชิญผู้นำภาครัฐที่ดูแลนโยบายเศรษฐกิจ และผู้นำภาคธุรกิจ ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย เปิดตัวครั้งแรกที่ไทย ก่อนเวียนไปประเทศอื่น มั่นใจเกิดการขยายการค้า การลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้นแน่

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำโครงการ สร้างเครือข่ายธุรกิจระดับผู้นำใน CLMVT หรือ CLMVT Executive Program เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของไทยตามยุทธศาสตร์การมองตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เป็นเหมือนตลาดภายในประเทศ โดยจะทำการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำภาครัฐและผู้นำทางเศรษฐกิจในกลุ่ม CLMVT เพื่อนำไปสู่การขยายการค้าและการลงทุนร่วมกันในอนาคต ท้งนี้กรมฯ จะใช้โครงการนี้ ในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำภาครัฐ ภาคธุรกิจ ในกลุ่ม CLMVT โดยที่เชิญภาครัฐเข้ามาด้วย เพราะรัฐเป็นคนกำหนดนโยบาย ซึ่งจะเน้นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้รู้จักกันไว้ ต่อไปเวลาติดต่อเพื่อจะขยายการค้า การลงทุน จะได้รู้ว่าจะติดต่อกับใคร ทางไหน ทำให้การขยายการค้า การลงทุนทำได้เร็วขึ้นง่ายขึ้น

ทั้งนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรม จะจัดเวทีให้ภาครัฐและเอกชนของ CLMVT มาพบปะกัน ทั้งหมด 6 ครั้งๆ ละ 3 วัน เน้นวันศุกร์-อาทิตย์ โดยครั้งแรกจะจัดที่ประเทศไทย และครั้งต่อไป จะหมุนเวียนไปจัดในกลุ่มประเทศ CLMV ประเทศละ 1 ครั้ง และครั้งสุดท้ายจะกลับมาจัดที่ประเทศไทย โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมิ.ย.-ก.ย.2559

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย กรมฯ จะคัดเลือกผู้นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน จากภาครัฐและภาคเอกชน ในกลุ่มประเทศ CLMVT จำนวน 60 คน แบ่งเป็นไทย 20 คน และ CLMV 40 คน โดยภาครัฐ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง (ระดับอธิบดีขึ้นไป) จากหน่วยงานภาครัฐด้านการค้าและการลงทุนในกลุ่ม CLMVT รวม 18 คน ประกอบด้วย ประเทศไทย 6 คน และกลุ่ม CLMV ประเทศละ 3 คน รวม 12 คน ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของบริษัทระดับแนวหน้าของประเทศในกลุ่ม CLMVT รวม 42 คน ประกอบด้วย จากไทย 14 คน และ CLMV ประเทศละ 7 คน รวม 28 คน

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดโครงการเพื่อขยายตลาด CLMV โดยล่าสุดโครงการ Thailand–Cambodia Networking ได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 26-29 พ.ค.2559 ที่ผ่านมา มีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน โดยกรมฯ ได้ผู้นำภาครัฐของกัมพูชา ผู้นำภาคธุรกิจ รวมกว่า 100 คน จัดคาราวานรถหรู Super Car and Big Bike มาเยือนไทย เพื่อพบปะกับผู้นำภาครัฐและผู้นำภาคธุรกิจของไทย เพื่อสร้างความคุ้นเคย และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะได้มีการหารือทำธุรกิจร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

“กรมฯ ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ที่สปป.ลาว และเมียนมา ไปดูว่าจะกิจกรรมเพื่อเชิญให้ผู้นำภาครัฐและผู้นำภาคเอกชนของประเทศเพื่อนบ้านมาพบปะกับฝ่ายไทยในรูปแบบไหน เพราะจะใช้วิธีเดียวกับกัมพูชาคงไม่ได้ เนื่องจากความชอบต่างกัน ก็ต้องไปดูว่ากิจกรรมอะไรจะเหมาะกับเขา ถ้าได้รูปแบบกิจกรรมแล้ว ก็จะจัดให้มีการพบปะกันต่อไป”นางมาลีกล่าว


นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับผู้นำ CLMVT