อานิสงส์สายสีเขียว ‘ตอน3’ ดันบางหว้า-ตลิ่งชันทำเลทอง สจส.เคาะ 6 สถานีเสร็จปี 65

5 August 2015


กทม.เคาะแล้ว 6 จุดก่อตั้งสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายบางหว้า-ตลิ่งชัน บนถนนราชพฤกษ์ระยะทางเกือบ 8 กิโลเมตร “บิ๊กสจส.”ยันไม่มีการเวนคืน ลงทุนประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท หากได้รับอนุมัติ คาดเริ่มก่อสร้างได้ปี 62 แล้วเสร็จในปี 65 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)  กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 2 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลมหรือสายสีเขียวตอนที่ 3 (บางหว้า-ตลิ่งชัน) ว่า หลังจากใช้ระยะเวลาศึกษา 10 เดือน บริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการศึกษารวมทั้งการคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสม โดยได้คัดเลือกแนวเส้นทางที่มีศักยภาพไว้ 3 แนวเส้นทาง ประกอบด้วยแนวเส้นทางที่ 1 (ถ.ราชพฤกษ์) รวมระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร จำนวน 6 สถานี  แนวเส้นทางที่ 2 (ถ.ราชพฤกษ์-ถ.พรานนก-ถ.พุทธมณฑลสาย 1) รวมระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร จำนวน 8 สถานีและแนวเส้นที่ 3 (ถ.ราชพฤกษ์-สถานีสายสีแดงตลิ่งชัน) รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จำนวน 6 สถานี

จากการพิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์การคัดเลือก 3 ด้านคือ 1. ด้านวิศวกรรมและจราจร 2.ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยแนวเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดคือแนวเส้นทางที่ 1(ถ.ราชพฤกษ์) มีจุดเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับโรงจอดปัจจุบันของรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่บริเวณสถานีบางหว้า (S12) วิ่งไปทางทิศเหนือตามแนวถนนราชพฤกษ์โดยใช้พื้นที่ที่เกาะกลางถนนผ่านทางแยกตัดถนนบางแวก(ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13)และทางแยกตัดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 จากนั้นจะยกระดับข้ามทางแยกตัดทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีและทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตกที่กำลังก่อสร้างตามแนวเขตทางรถไฟจนสิ้นสุดที่บริเวณทางลาดลงของสะพานข้ามรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน(ช่วงตลิ่งชัน-บางซื่อ)หน้าซอยราชพฤกษ์ 24

สำหรับแนวเส้นทางที่ 1 นี้ มีระยะทางรวม 7.5 กิโลเมตร จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีบางแวก(S13)  ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าซอยราชพฤกษ์ 6(ซ.บางเพลี้ย) สถานีบางเชือกหนัง(S14) ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดถนนบางแวกและซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 สถานีบางพรม(S15) ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 สถานีอินทราวาส(S16) ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการThe Circle ราชพฤกษ์ 5.สถานีบรมราชชนนี(S17) ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดถนนบรมราชชนนี และสถานีตลิ่งชัน(S18)ตั้งอยู่บริเวณหน้าซอยราชพฤกษ์ 24 จุดตัดรถไฟฟ้าสายสีแดง

“เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณการก่อสร้าง 1.5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากโครงการนี้ไม่มีการเวนคืนเพราะใช้พื้นที่เกาะกลางของถนนราชพฤกษ์ อย่างไรก็ดีหลังจากรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้วทางบริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมเพื่อสรุปรายละเอียดเพื่อนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)โครงการประเภทคมนาคมทางบกของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) หากได้รับการอนุมัติคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปี 2562 แล้วเสร็จในปี 2565 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี”

ทั้งนี้ในอนาคตโครงการดังกล่าวจะสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆรวม 3 สายคือสายสีแดงอ่อน(ตลิ่งชัน-บางซื่อ) สายสีเขียวอ่อน(ยศเส-บางหว้า)และสายสีนํ้าเงิน(บางซื่อ-หัวลำโพง-ท่าพระ-พุทธมณฑลสาย 4) อย่างไรดีในการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารในปี 2564 จะมีผู้โดยสารประมาณ 81,400 คนต่อวันและจะเพิ่มขึ้นเป็น 199,000 คนต่อวันในปี 2595
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3075 วันที่ 2 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558


ฐานเศรษฐกิจ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายบางหว้า-ตลิ่งชัน สายสีนํ้าเงิน(บางซื่อ-หัวลำโพง-ท่าพระ-พุทธมณฑลสาย 4) สายสีแดงอ่อน(ตลิ่งชัน-บางซื่อ) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)