รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกลาดพร้าว - หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

14 June 2016


รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณแยกลาดพร้าว ถึง หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดบาทวิถี) ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางและฝั่งขาออก 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจร ฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 3 ช่องทาง โดยสลับช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางเป็นฝั่งขาออก ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

 


รฟม. รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ เบี่ยงการจราจร ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว