เส้นทางความสำเร็จที่มี “เป้าหมาย” นำทาง

4 August 2015


ความสวยงามจากภายในสู่ภายนอก คือ ความงอกงามทางความคิด สติปัญญา จิตใจ เพื่อผลิตเป้าหมายการดำรงชีวิต สร้างสรรค์โอกาสด้วยมุมมอง ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เก็บเกี่ยวปัญหา อุปสรรค ความยาก ไว้เป็นบทเรียนที่สำคัญ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประยุกต์เป็นประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ”

หนึ่งในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ได้รับความสนใจและสะกดทุกสายตาในปี 2558 คงจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดไปไม่ได้นอกจาก สเนลไวท์ (SNAILWHITE) “คุณสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและอาหารเสริม ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ นามุ ไลฟ์ (NAMU LIFE) จนผลิตภัณฑ์ SNAILWHITE ครีมบำรุงผิวหน้าสารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นที่รู้จัก คุ้นเคยและยอมรับในวงกว้างและฝากความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าด้วย “คุณภาพของสินค้า” ที่ดีเยี่ยม สมกับความตั้งใจของผู้บริหารที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์เปรียบเหมือนตัวแทนถ่ายทอดวิสัยทัศน์ “ความงดงามจากจิตใจคือการใส่ใจทุกรายละเอียด”แบรนด์นามุไลฟ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนามากโดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีของการดำเนินงานนามุ ไลฟ์ได้คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คัดสรรและนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของแบรนด์ซึ่งการันตีด้วยรางวัล“ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามประจำปี 2558 หรือ Health, Wellness and Beauty Award 2015 (HWB Award 2015)  2 สาขา ได้แก่ Best of The Best Award และ The Best Selling Natural Ingredient Moisture Cream Award ครีมบำรุงผิวหน้าสารสกัดจากธรรมชาติคุณภาพสูงที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในร้านวัตสันทุกสาขาทั่วประเทศ” อันเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่คุณสราวุฒิ และทีมงานผู้บริหารแบรนด์ นามุ ไลฟ์ ได้มุ่งมั่นและตั้งใจในการให้ความสำคัญเรื่องการใส่ใจคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญเพื่อให้ “SNAILWHITE” และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สร้างความพึงพอใจและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้

ด้วยความอดทนและความพยายาม SNAILWHITE แตกกิ่งก้านความสำเร็จด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศไทย รวมทั้งฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ นอกจากนี้การร่างแผนความร่วมมือกับภาคการศึกษาในการทำวิจัยเรื่องเมือกหอยทากสู่การรักษา นับเป็นการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ SNAILWHITE ไม่หยุดอยู่เพียงแค่การเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่โด่งดังไปทั้งเอเชียแต่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในหลายประเทศทั่วโลกทุกการดำเนินงานต้องมี “เป้าหมาย” ระหว่างการเดินทางสู่ความสำเร็จเพื่อนคู่คิดหรือทีมงานคือส่วนสำคัญ การทำงานเป็นทีมสร้างพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญรอบด้านคือการผนึกกำลังการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ แม้ว่าจะประสบกับปัญหาหรืออุปสรรค เพียงปรับมุมมอง สิ่งที่เรียกว่ายากจะกลายเป็นพลังงานบวกที่ผนวกประสบการณ์และการเรียนรู้
กลั่นกรองนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาการบริหารบุคคลให้ดียิ่งขึ้นไป เพราะการพัฒนาและเดินหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งคือสิ่งที่แบรนด์นามุ ไลฟ์ และทีมผู้บริหารปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ขับเคลื่อนสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

คำสอนสั่งจากบรรพบุรุษ “ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน” คัมภีร์เก่าแก่แต่อุดมด้วยคุณค่า คุณสราวุฒิได้น้อมนำมาใช้ในการบริหารงานด้วยความตั้งใจจริง ความสำเร็จเกิดได้เพราะการไม่หยุดเรียนรู้ คุณสราวุฒิ เลือกที่จะพักผ่อนด้วยการดูภาพยนตร์หลากหลายแนวเพื่อเติมพลัง สร้างสรรค์แรงบันดาลใจและแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ ผสานการศึกษาแนวทางความสำเร็จจากบุคคลสำคัญผ่านการอ่านหนังสือ เติมเต็มแรงสูบฉีดของหัวใจด้วยการเดินทางท่องเที่ยวไปยังดินแดนใหม่ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ เติมแต่งวิสัยทัศน์ สร้างภูมิทัศน์ทางมุมมอง สู่ความสำเร็จที่งดงาม หมาย’นำทาง สำเร็จ
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3075 วันที่ 2 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 255


คุณสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ Smartlife สเนลไวท์ (SNAILWHITE) บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด นามุ ไลฟ์ (NAMU LIFE) แนวคิดสู่การดำเนินชีวิต