กนอ.เตรียมแผนรับมือแล้งปีหน้าต้องหาแหล่งนํ้าเพิ่มให้กับ8นิคมฯ

29 July 2015


กนอ.ยันนิคมอุตสาหกรรม ผ่านพ้นภัยแล้ง เฝ้าจับตาฤดูฝนเหลืออีก 2 เดือน ลุ้นปริมาณนํ้าเข้าอ่าง เก็บนํ้าหากน้อยปีหน้าเจอวิกฤติหนักแน่วีรพงศ์กางแผนรับมือ เตรียมหาแหล่งนํ้าเพิ่มให้กับนิคม 8 แห่ง ในเขตกทม.และปริมณฑล หวั่นนํ้าเค็มรุกผลิตประปาไม่ได้ ต้องขยายและต้องเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม ขณะที่พื้นที่ชลบุรีมีความเสี่ยงขาดแคลนนํ้าในปี 2559นายวีรพงศ์ไชยเพิ่มผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า จากปริมาณฝนที่ตกในหลายพื้นที่ขณะนี้ ช่วยให้สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นเริ่มคลี่คลาย ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในการดูแลของกนอ. 42 แห่ง ยังไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแต่อย่างไร และจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งปีนี้ไปได้ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ที่กนอ.เป็นห่วง  จากเดิมเกรงว่าปริมาณนํ้าในคลองระพีพัฒน์ที่สูบขึ้นมาใช้ภายในนิคม จะมีปัญหา  แต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังสูบได้ โดยยังไม่มีการนำนํ้าสำรองมาใช้  แต่ก็มีการหาปริมาณนํ้าสำรองเพิ่มขึ้นไว้ด้วย จากที่มีอยู่ประมาณ 5 แสนลูกบาศก์เมตร 


อย่างไรก็ตามสิ่งที่กนอ.มีความกังวลอยู่ในขณะนี้ จะเป็นปัญหาของปริมาณนํ้าฝนที่จะตกมาสะสมในอ่างเก็บนํ้าต่างๆ ว่าจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใด เนื่องจากเหลือฤดูฝนเพียง 2 เดือนเท่านั้น โดยเฉพาะปริมาณนํ้าในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ จะมีนํ้าเข้าเขื่อนในปริมาณมากหรือไม่ เพราะหากมีปริมาณสะสมในเขื่อนน้อย ก็จะมีผลต่อการใช้นํ้าในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาในปีหน้าได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมายังนิคมอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8 แห่ง ได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ลาดกระบัง อัญธานี บางปู บางพลี สมุทรสาคร สินสาคร และมหาราชนคร ซึ่งมีประมาณการใช้นํ้าจากการประปานครหลวง(กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) รวมกันประมาณ 8.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อาจจะได้รับผลกระทบจากการรุกของนํ้าเค็มจนไม่สามารถผลิตประปาได้ ซึ่งจะเป็นวิกฤติที่หนักกว่าปีนี้


นายวีรพงศ์กล่าวอีกว่าสำหรับการรับมือวิกฤติภัยแล้งในปีหน้านั้นขณะนี้กนอ.ได้จัดเตรียมแผนการดำเนินงานไว้แล้ว โดยจะเข้าไปดูศักยภาพของการจ่ายนํ้าในแต่ละนิคมว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอจากการคาดการณ์วิกฤติที่จะเกิดขึ้น จะได้วางแผนในการหาแหล่งนํ้ามาเพิ่มเติม พร้อมทั้งประสานกับนิคมที่มีความเสี่ยง เตรียมความพร้อมในการขยายอ่างเก็บนํ้าของตัวเองเพิ่มขึ้นด้วย


นอกจากนี้อาจจะต้องทำเรื่องไปยังกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลเพื่อขอขยายบ่อบาดาลของ 8 นิคมที่มีอยู่ให้สามารถรองรับการใช้นํ้ามากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงการขอสร้างบ่อบาดาลเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดคงต้องเตรียมดำเนินการไว้ภายในปีนี้หากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงการใช้นํ้าของภาคการผลิตจะไม่มีปัญหา


นายเจริญสุข วรพรรณโสภาครอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า สิ้นฤดูฝนในเดือนตุลาคมนี้ คงจะได้เห็นการสะสมปริมาณนํ้าในอ่างสำคัญของภาคตะวันออก โดยในส่วนของ 3 อ่างเก็บนํ้าใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าดอกกราย หนองปลาไหล และคลองใหญ่ น่าจะมีไม่มาก แต่คงจะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพราะสามารถผันนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าประแสร์เข้ามาเสริมได้ตลอดทั้งปี


แต่ที่น่าเป็นห่วงจะเป็นพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งมีอ่างเก็บนํ้าบางพระกับหนองค้อปริมาณนํ้าสะสมคงอยู่ในระดับตํ่าอาจจะมีความเสี่ยงขาดแคลนนํ้าได้เพราะการผันนํ้าจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตที่รับนํ้ามาจากแม่นํ้าเจ้าพระยาและป่าสักอาจจะมีปัญหาจากปริมาณนํ้าที่มีอยู่น้อยการแก้ปัญหาอาจจะต้องซื้อนํ้าจากบ่อดินเพิ่มมากขึ้นในระดับ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร จากที่ปีนี้ซื้อในระดับ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร


จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3073 วันที่ 26-29 กรกฏาคม .. 2558ภัยแล้ง วีรพงศ์ไชยเพิ่ม เจริญสุข วรพรรณโสภาครอง บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน) อีสท์ วอเตอร์