สัมมนาอนาคตพลังงานทางเลือก

25 May 2016


พล.อ.อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ  หัวข้อ"นโยบายและทิศทางของภาครัฐในการส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก"งานสัมมนาอนาคตพลังงานทางเลือกในยุคน้ำมันราคาถูก วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559  เวลา 12.30-17.00 น.ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา  จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

พล.อ.อนันตพร   กล่าวว่า ต้องปฏิรูปโครงสร้างราคา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและปฏิบัติตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว 20 ปี ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ต่อเนื่องและราคาแพง ดังนั้นต้องพัฒนาพลังงานทดแทนควบคู่กับพลังงานหลัก


กระทรวงพลังงาน สัมมนาฐานเศรษฐกิจ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ อนาคตพลังงานทางเลือก