กรมท่าอากาศไม่โอนย้ายการบริหารสนามบิน

6 May 2016


กรมท่าอากาศยาน ไม่โอนย้ายสนามบินในสังกัดให้หน่วยงานอื่นบริหาร

ท่าอากาศ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน หรือ ทย. เปิดเผยว่า จากการติดตามตัวเลขผู้ดดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานของ ทย.ปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 20% ซึ่งเป็นการเติบโตจากสายการบินต้นทุนต่ำ หรือโลว์คอสแอร์ไลน์ ทย.จึงมีแผนไม่โอนย้ายสนามบินในสังกัดออกไปให้หน่วยงานอื่นบริหาร จากที่เคยมีประเด็นการโอนย้ายสนามบินในสังกัด 28 แห่ง ไปให้หน่วยงานอื่นบริหาร เช่น บมจ.ท่าอากาศยานไทย

สำหรับสนามบินที่มีอัตราผู้โดยสารเติบโตสูง ได้แก่ สนามบินจังหวัดกระบี่ สุราษฐ์ธานี อุดรธานี และสนามบินชุมพร ที่ก่อนหน้านี้มีเอกชนเข้ามาขอบริหาร

ทย.เตรียมแผนพัฒนาสนามบินที่มีการเติบโตสูง โดยการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การสร้างมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO


ท่าอากาศยานไทย สนามบิน นายจุฬา สุขมานพ ท่าอากาศยาน โลว์คอสแอร์ไลน์