ม.กรุงเทพปั้นเจ้าของวัยรุ่น จับมือโอสถสภาแจกทุน/ยอดม.ปลายเรียนพุ่ง 30%

2 May 2016


ม.กรุงเทพจับมือโอสถสภาแจกทุนปั้นผู้ประกอบการวัยรุ่น ปลุกฝันนักเรียนม.ปลาย เรียนรู้การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านคณะ BUSEM ภายใต้แนวคิด C+E เผย 3 ปีมียอดผู้เรียนเพิ่มขึ้น 25-30% พร้อมขยายกลุ่มนักศึกษาต่างชาติเพิ่ม 15% ต่อปี

นายเพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยเปิดตัวคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (School of Entrepreneurship and Management, BANGKOK UNIVERSITY : BUSEM) เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาโดยนำแนวทางการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ภายใต้แนวคิด C+E เป็นกลยุทธ์หลัก พบว่า มีพ่อแม่ผู้ปกครอง และนักเรียนสนใจเข้ามาศึกษา และเลือกศึกษาต่อมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 25-30%

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเน้นแผนการตลาดเชิงรุกเจาะเข้าไปในกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย เพื่อปลูกฝังให้เกิดการแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ หลังพบว่ากระแสโลกดิจิตอล ทำให้มีช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคผ่านโซเชียลมีเดีย และความคิดสร้างสรรค์ด้านธุรกิจยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างกิจการสร้างอาชีพมีรายได้เป็นของตนเองของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ใหม่ที่ปลุกกระแสให้มีผู้ประกอบการอายุน้อยเพิ่มจำนวนมากขึ้น

โดยการเติบโตของยอดนักศึกษาดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่เด็กนักเรียนมีความต้องการเป็นผู้ประกอบการหลังเรียนจบปริญญาตรี และเชื่อมั่นว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสามารถตอบสนองในสิ่งที่ต้องการได้โดยเฉพาะการเรียนในคณะBUSEM ที่มีความชัดเจนว่าเรียนจบแล้วสามารถมีธุรกิจเป็นของตนเองได้ โดยพบว่ามีนักเรียนสายวิทย์ สายวิศวกรรม สนใจในการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 30% ขณะที่นักเรียนในสายศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 20% และยังพบว่ามีนักศึกษาต่างชาติสนใจเข้ามาศึกษาต่อมากขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายที่จะขยายกลุ่มนักศึกษาต่างชาติให้เพิ่มขึ้น 15% ต่อปีด้วย

"การนำแนวคิด C+E มาใช้ มีข้อดีคือ สามารถนำมาปรับใช้เพื่อบ่มเพาะความคิดผู้ประกอบการสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาทุกคน ไม่ว่านักศึกษาจะมีเป้าหมายในการสร้างและบริหารกิจการของตนเอง หรือต้องการทำงานกับองค์กรใด ซึ่งการมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดแบบเจ้าของ ทำให้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ พร้อมพัฒนาตนเองและพัฒนางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเด็กนักศึกษาหลายคนมีแนวคิดสร้างสรรค์ และสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ และมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี"

โดยนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เช่น นายเกียรติศักดิ์ คำวงษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เจ้าของธุรกิจกาแฟชะมด Blue Gold Coffee กับการเริ่มต้นธุรกิจกาแฟจากฟาร์มชะมดแห่งแรกในประเทศไทย จนมีธุรกิจมูลค่าหลายสิบล้านบาทในขณะที่ยังศึกษาอยู่ , นางสาวนวพร ประยุกตินิวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เจ้าของธุรกิจบริการอีเวนต์การตลาด รับจัดปาร์ตี้ เป็นต้น

ล่าสุดมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท โอสถสภา จำกัด และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมปลายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เป็นทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี 4 ปีมูลค่า 4 แสนบาทจำนวน 5 ทุน เพื่อเข้าเรียนในคณะ BUSEM และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการวัยรุ่น โดยโรงเรียนที่นักเรียนได้รับทุน จะได้รับทุนส่งเสริมกิจกรรมด้วยจำนวน 1 แสนบาทต่อโรงเรียน เพื่อให้โรงรียนนำไปเพิ่มศักยภาพ ทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียน โดยมหาวิทยาลัย และโอสถสภาจะเป็นผู้ให้ความรู้ ให้ข้อมูลธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจและการบริการด้านการตลาด การเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ การเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้ศักยภาพและการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจ การสร้างสรรค์แผนการขายและส่งเสริมการขาย รวมทั้งกิจกรรมออกร้านของนักเรียน เป็นต้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,153 วันที่ 1 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559


เพชร โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โอสถสภา จำกัด ทุนการศึกษา