ส.ผู้ส่งออกข้าวฯเผย3เดือนแรกปีนี้ไทยส่งออกข้าวเพิ่ม34%

29 April 2016


สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานการส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม-มีนาคม) มีปริมาณรวม 2,851,917 ตัน มูลค่า 44,049 ล้านบาท (1,233 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 34% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,126,546 ตัน มูลค่า 35,775 ล้านบาท (1,103 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 1.อินโดนีเซีย (INDONESIA) ปริมาณ 317,100 ตัน เพิ่มขึ้น 877% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  2.ไอวอรี่โคสต์ (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 272,354 ตัน เพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 3.เบนิน (BENIN) ปริมาณ 266,246 ตัน เพิ่มขึ้น 426% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
4.จีน (CHINA) ปริมาณ 257,708 ตัน เพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  5.แคเมอรูน (CAMEROON) ปริมาณ 191,846 ตัน เพิ่มขึ้น 251% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกปริมาณ 990,864 ตัน มูลค่า 15,163 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 26% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 785,892 ตัน มูลค่า 12,9212 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 18% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 14% (ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีการส่งออกปริมาณ 835,862 ตัน มูลค่า 13,342 ล้านบาท) เนื่องจากในเดือนมีนาคมยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวให้กับหน่วยงานของรัฐบาลอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และจีนในส่วนที่ยังคงค้างอยู่ ขณะเดียวกันก็มีการส่งมอบทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่า รวมทั้งปลายข้าวให้ผู้ซื้อในแถบแอฟริกาด้วย โดยข้าวขาวมีปริมาณส่งออกรวม 651,680 ตัน เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่มีการส่งออก 482,747 ตัน ซึ่งข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศไอวอรี่โคสต์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 178,287 ตัน เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่มีการส่งออก 133,156ตัน โดยส่วนใหญ่ส่งไปประเทศเบนิน แอฟริกาใต้ เยเมน เป็นต้น สำหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 232,247 ตัน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่มีการส่งออก207,367 ตัน โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิมีการส่งออกไปยังประเทศไอวอรี่โคสต์ กาน่า มอริเทเนีย เป็นต้น

ในเดือนเมษายน 2559 นี้สมาคมฯ คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 700,000-750,000 ตัน เนื่องจากในเดือนนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันทำให้การส่งมอบข้าวหยุดชะงักไปบางช่วง ขณะที่การดำเนินการส่งมอบข้าวขาวตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐให้กับประเทศจีนในเดือนนี้มีประมาณ 1 แสนตัน แต่ตลาดการค้าปกติยังคงไม่กระเตื้องมากนักเพราะกำลังซื้อของประเทศผู้นำเข้าในแถบแอฟริกายังไม่ดีขึ้น การซื้อขายจึงมีปริมาณจำกัด ในขณะเดียวกันผู้ส่งออกก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการรับคำสั่งซื้อมากขึ้นเนื่องจากมีความกังวลเรื่องอุปทานข้าวในตลาดที่ลดลงจากสถานการณ์ภัยแล้ง และจากการที่ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นจากช่วงต้นปีจึงส่งผลให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งด้วย ซึ่งราคาข้าวของไทยที่ประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 399 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาข้าวของประเทศคู่แข่งซึ่งรายงานโดยเว็บไซต์ ORYZA.COM ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 ข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยู่ที่ 370-380เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) อินเดียราคาอยู่ที่ 365-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคาอยู่ที่ 365-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)


สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย อินโดนีเซีย ส่งออกข้าว ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย แคเมอรูน ไอวอรี่โคสต์ เบนิน