อธิบดีกรมปศุสัตว์เตือนมิจฉาชีพหลอกขายลูกไก่เพศผู้ให้เกษตรกร

27 April 2016


นายสัตวแพทย์อยุทธ์  หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากการที่มีกลุ่มมิจฉาชีพได้แอบอ้างนำลูกไก่ไข่เพศผู้ไปจำหน่ายหรือแจกให้แก่เกษตรกรในหลายพื้นที่ โดยหลอกลวงว่าเป็นไก่เพศเมีย ไก่ลูกผสมพื้นเมือง ไก่แฟนซี หรือไก่ที่นำมาจากบริษัทที่มีชื่อเสียงต่างๆ ซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีพ่อค้าเร่นำไก่ไข่เพศผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นไก่พันธุ์ไวท์ชิคจากบริษัทเกษตรฟาร์ม จำกัด แจกให้แก่เกษตรกรคนละ 10 ตัว หรือมากกว่า แต่ต้องซื้อโปรตีนเกลือแร่ตามที่พ่อค้ากล่าวอ้างในราคาชุดละ  60  บาทต่อไก่  10  ตัว  และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้โทรศัพท์แจ้งมายัง กรมปศุสัตว์ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าไก่ที่นำมาแจก เป็นลูกไก่ไข่เพศผู้ซึ่งมีราคาจำหน่ายเพียงตัวละ 0.50-1.00 บาท และไม่ได้มาจากบริษัทเกษตรฟาร์ม จำกัด แต่อย่างใด นอกจากนี้ โปรตีนเกลือแร่        ที่นำมาจำหน่ายนั้น พบว่าเป็นหินทรายที่ไม่ละลายน้ำ

กรมปศุสัตว์พิจารณาแล้ว เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการหลอกลวงเกษตรกร และมีความเสี่ยงสูงในการนำโรคระบาดเข้าไปสู่ชุมชน จึงได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดแจ้งเตือนเรื่องดังกล่าวให้เกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วกัน อย่างได้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านั้น


กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ไก่พันธุ์ไวท์ชิค เกษตรฟาร์ม กลุ่มมิจฉาชีพ ลูกไก่ไข่เพศผู้ ไก่แฟนซี ไก่ลูกผสมพื้นเมือง