รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว - ปากซอยพหลโยธิน 17

21 April 2016


รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว - ปากซอยพหลโยธิน 17 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีและทางวิ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต –-สะพานใหม่ –คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า (สถานีห้าแยกลาดพร้าว) จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว –-ปากซอยพหลโยธิน 17 ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจร คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ในวันที่ 18 เมษายน 2559 –-9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2716 4044 หรือ 0 2115 6000

 


กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จราจร ถนนพหลโยธิน