‘รังนกดิบ’ มีลุ้นได้นำเข้าจีน ผ่านเมืองชินโจวของกว่างซีเป็นครั้งแรก

7 April 2016


สำนักข่าวจีนรายงานว่า ปี 2559 นี้ นิคมอุตสาหกรรมจีน-มาเลเซียในเมืองชินโจวของกว่างซีกำลังจะเปิดให้มีการนำเข้า "รังนกดิบ" จากมาเลเซียเป็นที่แรกในประเทศจีน

นางเซียว อิง จื่อ เลขาธิการพรรค ประจำเมืองชินโจว ให้ข้อมูลว่านิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซียมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปีนี้มีนักลงทุน 50 กว่ารายพร้อมจะเข้ามาลงทุนจัดตั้งกิจการในนิคม ทั้งนี้ คาดหมายว่า ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2559-2563) นิคมดังกล่าวจะมีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกินกว่า 5 หมื่นล้านหยวน

นับตั้งแต่ปี 2556 รัฐบาลกลางของจีน ได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับนิคมแห่งนี้ มูลค่ากว่า 4.4 พันล้านหยวน ภายในระยะเวลา 6 ปี เพื่อการนำไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการลงทุนของวิสาหกิจได้ทันที โดยมีการสร้างโรงงานแบบมาตรฐานแล้วเสร็จ 1.5 แสนตารางเมตร และอาคารที่พักอาศัย (อพาร์ตเมนต์) 800 ยูนิต

รายงานระบุว่า ในเร็วๆ นี้ ทางนิคมอุตสาหกรรมจีน-มาเลเซียในเมืองชินโจว จะมีการประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจต่างชาติเพิ่มเติมจากในปัจจุบันที่มีการอำนวยความสะดวกเรื่องการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับนักลงทุนชาติแล้ว

นางเซียวยังได้เปิดเผยถึงสิทธิประโยชน์ที่จะเริ่มทดลองใช้ในปีนี้ อาทิ ธุรกรรมการชำระบัญชีตามความประสงค์ (Willingness of foreign exchange capital settlement of foreign exchange) ซึ่งเป็นการช่วยนักลงทุนลดภาระความเสี่ยงจากความผันผวนของสกุลเงิน และ การขอสินเชื่อสกุลเงินหยวนจากธนาคารจีนที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ (Offshore RMB Load Backflow) ซึ่งเป็นการเสริมทางเลือกให้กับนักลงทุนในกรณีที่ธนาคารจีนในต่างประเทศมีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อต่ำกว่าธนาคารในประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ว่า "รังนกดิบ" จากมาเลเซียจะได้รับอนุญาตให้สามารถนำเข้ามาในนิคมแห่งนี้(รวมถึงจีน)เป็นครั้งแรกได้ด้วย โดยเมื่อปีก่อน (2558) นิคมอุตสาหกรรมจีน-มาเลเซียในเมืองชินโจวเพิ่งเปิดใช้ "ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบรังนกระดับประเทศ" เพื่อพัฒนาความพร้อมของเมืองชินโจวในการเป็น "ด่านนำเข้ารังนกดิบ" ในเร็วๆ นี้

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปลายปี 2554 ทางการจีนมีการตรวจพบรังนกเลือดที่มีสารไนไตรต์เกินมาตรฐาน สันนิษฐานว่าเป็นรังนกเลือดของปลอม (รังนกที่มีการย้อมสี) และสั่งห้ามนำเข้ารังนกนางแอ่นทั้งหมด รวมถึงรังนกจากไทย

ปัจจุบัน จีนอนุญาตให้มาเลเซียและอินโดนีเซียส่งออกรังนก(ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป)มายังจีนได้ โดยบริษัทส่งออกจำเป็นต้องจดทะเบียนโดยคณะกรรมการกำกับการรับรองและอนุญาตเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แห่งชาติจีน (CNCA- Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China) ส่วนประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการเจรจากับทางการจีน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเจาะลึกเกี่ยวกับช่องทางการค้า-การลงทุน และเศรษฐกิจจีนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (บีไอซี) http://www.thaibizchina.com หรือช่องทางใหม่ www.facebook.com/thaibizchina

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,145 วันที่ 3 - 6 เมษายน พ.ศ. 2559


ประเทศจีน ตลาดจีน ตลาดต่างประเทศ คอลัมน์ ตลาดโลก รังนกดิบ