กรมบัญชีกลางเพิ่มสินค้าในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์

1 April 2016


กรมบัญชีกลางเพิ่ม 5 รายการสินค้าในระบบ e-market คาดว่าจะเริ่มให้ส่วนราชการเริ่มซื้อสินค้าได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2559 นี้ เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดจ้าง

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เริ่มเตรียมการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) พร้อมให้ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถบันทึกคุณลักษณะสินค้าใน e-catalog ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 และขณะนี้ได้พิจารณาเพิ่มรายการสินค้าในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย โต๊ะสำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ตู้ล็อคเกอร์ และฉากกั้น (Partition) โดยจะให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าในระบบ e-market ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งจะช่วยให้การสั่งซื้อสินค้าของภาครัฐ มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และยังช่วยให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market เป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ไม่ซับซ้อน มีมาตรฐาน และมีผู้ค้ามากราย ซึ่งผู้ค้ากับภาครัฐต้องบันทึกข้อมูลคุณลักษณะสินค้า (specification) ใน e-catalog ก่อนจึงจะเสนอราคาด้วยวิธี e-market ได้ ปัจจุบันมีรายการสินค้าในระบบ e-market ทั้งสิ้น 7 รายการ ได้แก่ 1.ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) 2.กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 3.แฟ้มเอกสาร 4.เทปปิดสำหรับการเข้าเล่ม 5.ซองเอกสาร 6.ยาป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียม และ 7.ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต  ซึ่งขณะนี้มีผู้ค้าเข้ามาบันทึกข้อมูลคุณลักษณะสินค้าใน e-catalog จำนวน 454 ราย

ขณะที่ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-market ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 – เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเภทสินค้า กระดาษ แฟ้มเอกสาร และตลับผงหมึก มีทั้งสิ้น 131 โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 267.26 ล้านบาท จัดหาได้เป็นเงินจำนวน 219.45 ล้านบาท ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ 47.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.89 และส่วนราชการสามารถจัดซื้อได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

“ระบบ e-market  ถือเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกขั้นตอนทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ค้ากับผู้ค้า หรือผู้ค้ากับเจ้าหน้าที่รัฐ ประหยัดเวลา ซึ่งผู้ค้าสามารถดำเนินขั้นตอนในการเข้าร่วมประมูลที่ภูมิลำเนาของตัวเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ส่วนกลางลดความยุ่งยาก และลดช่องทางทุจริตหรือเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ” นายมนัส กล่าว


กรมบัญชีกลาง นายมนัส แจ่มเวหา ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อจัดจ้าง