ธปท.- OJK เตรียมเจรจาทวิภาคีจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs)

31 March 2016


รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า  นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ Dr. Muliaman D. Hadad ประธาน Indonesia Financial Services Authority (OJK) ได้ร่วมลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์เข้าร่วมการเจรจาทวิภาคีเพื่อจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) ระหว่างไทยและอินโดนีเซียภายใต้กรอบการรวมตัวภาคการธนาคารอาเซียน (ASEAN Banking Integration Framework: ABIF) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ธปท. ส านักงานใหญ่

การลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์เข้าร่วมเจรจาทวิภาคีของไทยและอินโดนีเซียนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาทวิภาคีระหว่างกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์อาเซียนเข้าสู่ตลาดระหว่างกันได้บนหลักการต่างตอบแทน และให้มีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น

อินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนกับไทยมาอย่างยาวนาน โดยเป็นประเทศคู่ค้า รายใหญ่อันดับที่ 3 ของไทยในอาเซียน และในระยะหลังมีนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนในอินโดนีเซียจำนวนมาก

การจัดตั้ง QABs ระหว่างกัน จึงจะเป็นพัฒนาการที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของภาคการธนาคารในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรองรับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินของทั้งสองประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

 


อินโดนีเซีย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การค้าการลงทุน