กรมส่งเสริมการค้าฯดึงงาน”บางกอกเจมส์” กลับมาจัดเอง

31 March 2016


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ดึงงาน”บางกอกเจมส์” กลับมาจัดเองก.ย.นี้  มั่นใจเอกชนร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีติด 1 ใน 3 ของโลก ภายในปี 2561

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก  หนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อน คือ การจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ซึ่งงานที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2559 ครั้งที่ 58  กรมฯจะเป็นผู้บริหารการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีฯเอง   จากเดิมที่เคยมอบหมายให้สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเป็นผู้ดำเนินการ   ทั้งนี้ จะขอความร่วมมือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการวางแผนผลักดันงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้

“การจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีฯในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนางานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ความเป็นสากล  ทันสมัย  ขานรับสถานการณ์การค้าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้งานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ภายในปี 2561 โดยจะเน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของงานฯ   การพัฒนาสินค้าให้มีความแปลกใหม่ตามแนวโน้มตลาด  การจัดผังงานรูปแบบใหม่ (Lay out)  และ การจัดส่วนสินค้าที่มีการออกแบบ ( Design Zone) ”อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าว

นอกจากนี้จะเพิ่มการจัดคูหาThai Jewelry Brands   จัดแสดงผลงานของนักออกแบบ/ผู้ประกอบการสินค้าเครื่องประดับ ที่ได้รับการพัฒนาสินค้า และการสร้างแบรนด์ จากผู้เชี่ยวชาญจาก นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง นิทรรศการสินค้าตามกลุ่มเป้าหมาย (Concept Showcase) อาทิ  สินค้าอัญมณีเครื่องประดับสำหรับผู้สูงอายุ  สำหรับผู้ชาย สำหรับกลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยง  สินค้าอัญมณีเครื่องประดับสำหรับงานเทศกาลต่างๆ  เช่น งานแต่งงาน  เทศกาลวันแม่ เป็นต้น

ทั้งนี้รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จึงได้เร่งพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในหลากหลายมิติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ การผลักดันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางมาตรการภาษี การแสวงหาวัตถุดิบอัญมณี   การส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย การพัฒนาสินค้าและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การเจาะขยายตลาดต่างประเทศ เพื่อนำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก และมั่นในว่าภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จะให้ความร่วมมือกับกรมฯ เพื่อพัฒนางานฯ ให้ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลกต่อไป

ทั้งนี้ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางมาลี โชคล้ำเลิศ บางกอกเจมส์ งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ