เกาะลันตานักท่องเที่ยวลด ย้ายไปกลุ่มประเทศอาเซียน

29 March 2016


ท่องเที่ยวเกาะลันตา กระบี่ยอดลดลง20% มาเร็วไปเร็วเคลื่อนย้ายต่อไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน นายกอบต.ศาลาด่านเผยเคยมาพัก-ใช้จ่าย2สัปดาห์ หลังเปิดเออีซีกลับเหลือแค่สัปดาห์ เดียว ท้องถิ่นเร่งรณรงค์ ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย ปัญหาจราจร หวังดึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติกลับ

นายสมพงษ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน(อบต.ศาลาด่าน) อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่านับจากเดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันปี2559 พบว่าปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือ การเดินทางมาเร็วไปเร็ว เช่นก่อนหน้านี้เคยเข้ามาพัก 2 สัปดาห์ ก็ลดลงเหลือเพียง 1สัปดาห์เท่านั้น ทั้งนี้ จากการสอบถามนักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่ว่าจะไทยและต่างชาติ ก็ได้รับคำตอบว่า ต้องการแบ่งเวลาไปเที่ยวยังประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันอีกหลายประเทศการท่องเทียวนายสมพงษ์กล่าวต่อว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือ การรับประทานอาหารที่จะเปลี่ยนจากร้านใหญ่ ๆมาเป็นร้านอาหารริมทาง ซึ่งเมื่อสอบถามก็ทราบว่า ขณะนี้เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวการใช้จ่ายเรื่องการกินการอยู่พักอาศัย ต้องระมัดระวัง และรอบคอบให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มีเงินใช้จ่ายเที่ยวได้นานๆและได้หลายประเทศรวมทั้งวินัยจราจรเกาะลันตาในตำบลศาลาด่าน ยังมีปัญหาค่อนข้างมาก

ทางด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยวทั้งในทะเล ริมหาด หรือในย่านการค้าทางอบต. ศาลาด่านได้ ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจตราอย่างสมํ่าเสมอ สำหรับการลงโทษนั้นมีทั้งตักเตือนหากทำผิดซึ่งจะจับปรับตามตัวบทกฎหมาย “แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องขยะ นํ้าเสีย และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ใช้เป็นแบบอย่าง แก่จังหวัดอื่นๆ” นายสมพงษ์กล่าว

Photo : Wiki

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,143 วันที่ 25 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2559


การท่องเที่ยว ตลาดอาเซียน จังหวัดกระบี่ อบต. นายสมพงษ์ ดำรงอ่องตระกูล