อบต.จี้เข้าร่วมโซลาร์ฟาร์ม แค่ให้เช่าพื้นที่ไม่ขัด‘พีพีพี’

23 March 2016


อบต.ภาคเหนือ 12 แห่ง รวมตัวยื่นหนังสือ กกพ. วอนเข้าร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์มราชการฯ แจงไม่ได้ร่วมลงทุนจึงไม่ขัด พ.ร.บ.ร่วมทุน หวั่นเสียโอกาสค่าเช่าพื้นที่ 2-5 หมื่นบาทต่อเดือน ด้าน "วีระพล"ชี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากหัวหน้าหน่วยงานราชการอนุมัติร่วมโครงการ คาดจับสลากได้ภายในเดือนเมษายนนี้

นายกิติศักดิ์ สุวรรณภันธุ์โสภา นิติกรเทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้มีตัวแทน 12 องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ในพื้นที่ภาคเหนือ แบ่งเป็น อบต.เชียงใหม่ 8 แห่ง และ อบต.ลำพูน 4 แห่ง ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการกำกำกิจการพลังงาน(กกพ.) เพื่อขอให้ทาง กกพ.เร่งทบทวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่มีคำสั่งก่อนหน้านี้ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ระบุว่า ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร(โซลาร์ฟาร์ม) เนื่องจากไม่มีภาระกิจด้านการขายไฟฟ้า และขัดพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ(พีพีพี) ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรม

โดยตามข้อเท็จจริงของการเข้าร่วมโครงการโซลาร์ราชการฯ นั้น ไม่ได้เป็นการร่วมลงทุน แต่เป็นเพียงการให้เช่าพื้นที่เท่านั้น เนื่องจาก อบต.บางแห่งมีพื้นที่ สามารถก่อให้เกิดรายได้ หากสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ จะก่อให้เกิดรายได้จากการเช่าพื้นที่ 2-5 หมื่นบาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งมีรายได้จากภาษีท้องถิ่น และมีรายได้จากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าด้วย ดังนั้นจึงต้องการให้ทางภาครัฐทบทวนมติดังกล่าว เพื่อให้ อบต.สามารถเข้าร่วมโครงการได้

"ที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว แล้วล่าสุดได้มายื่นที่กกพ. เพื่อทบทวนมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ที่ระบุว่า อปท.ไม่เข้าข่ายที่จะร่วมโครงการโซลาร์ราชการได้ ซึ่งคาดว่าทางมหาดไทยยังตีความไม่ครบถ้วน เพราะการเข้าโครงการดังกล่าว ยืนยันว่าไม่ใช่การร่วมลงทุน แต่เป็นการให้เช่าพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะได้ประโยชน์ด้วย"นายกิติศักดิ์ กล่าว

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า ทาง กกพ.ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังหัวหน้าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า จะอนุมัติให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)เข้าร่วมโครงการโซลาร์ราชการได้หรือไม่ เพราะหลังจากคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(คณะกรรมการพีพีพี) มีมติให้โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การวินิจฉัยของหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบกลับจากหัวหน้าหน่วยงานราชการแต่อย่างใด และหากยังไม่มีความชัดเจนภายในเดือนมีนาคมนี้ ทาง กกพ.คงต้องให้ทางฝ่ายนิติกรของทาง กกพ.เป็นผู้วินิจฉัยแทน ว่าโครงการดังกล่าวจะสามรถร่วมโครงการโซลาร์ราชการฯได้หรือไม่

นอกจากนี้ ทาง กกพ.ยังอยู่ระหว่างรอหนังสือเวียนมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) อย่างเป็นทางการ เรื่องการปลดล็อคผังเมือง หากสามารถดำเนินการตามมติ กพช.อย่างเป็นทางการตามขั้นตอนทั้งหมด คาดว่าจะสามารถประกาศจับสลากได้ภายในเดือนเมษายนนี้

แหล่งข่าวจาก กกพ. ระบุว่า มีโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นเข้าร่วมโครงการโซลาร์ราชการ ในข่วงที่ผ่านมาประมาณ 100 ราย รายละ 5 เมกะวัตต์ ซึ่งตัวเลขนี้จะต้องมาจับสลากเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ขายไฟฟ้าอีกครั้ง โดยทาง กกพ. กำลังรอความชัดเจนจากทางหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นอนุมัติโครงการมาเช่นกัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,142 วันที่ 24 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2559


โซลาร์ฟาร์ม อบต. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กกพ. จังหวัดเชียงใหม่ กิติศักดิ์ สุวรรณภันธุ์โสภา