ด่วน! ปิดฉาก 'ไทยรักษาชาติ' กกต. มีมติชงศาล รธน. สั่งยุบพรรคแล้ว

12 February 2019


กกต. มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ หลังพิจารณาคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบว่า การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคดังกล่าวเข้าข่าย ผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 (2) กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ โดยที่ประชุม กกต. เห็นว่า

ตามพระราชโองการประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2562

และหนังสือการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค หรือ แบบ ส.ส. 4/29

รวมถึงหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี หรือ แบบ ส.ส. 4/30 ซึ่งพรรคไทยรักษาชาติยื่นต่อ กกต.

ถือเป็นพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคไทยรักษาชาติกระทำการดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรค และขณะนี้ ได้ให้สำนักงานฯ ยกร่างคำร้องเพื่อที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันเดียวกันนี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กกต. มีแนวทางว่าจะให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐานก่อน แต่การประชุมพิจารณาในวันนี้ เห็นว่า ตามมาตรา 92 (2) พ.ร.ป.พรรคการเมือง ใช้คำว่า "เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคการเมืองใดกระทำการดังกล่าวให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น" ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏต่อ กกต. ในขณะนี้ถือว่าเพียงพอวินิจฉัย ประกอบกับเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญที่ควรจะมีความชัดเจนโดยเร็ว จึงได้มีมติฐานเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญ กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรค Thansettakij ไทยรักษาชาติ เลือกตั้ง 2562 ยุบไทยรักษาชาติ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ