ชาวสวนดักคอ 'สมคิด' เคาะนำเข้ามะพร้าว 14 ก.พ.

12 February 2019


แกนนำชาวสวนมะพร้าวดักคอ 'สมคิด' เคาะนำเข้า 14 ก.พ. เผยราคาตกต่ำอยู่ลูกละ 5 บาท กังขาโผล่โรงสีแจมขอโควตานำเข้ากะทิ มึนมาได้อย่างไร แฉโครงการซื้อมะพร้าวแห้งเมิน! ขาดทุนยับเจ๊ง เฉลี่ยขาดทุนลูกละ 10 กว่าบาท เสียเวลาตากแห้ง 2-3 วัน


นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ ผู้ประสานงานกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า วันนี้ (12 ก.พ. 62) ราคามะพร้าว 5 บาทต่อลูก นับจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวฯ ได้ที่ยื่นข้อเสนอไว้ เมื่อวันอังคารที่ 22 ม.ค. 2562 โดย รมต.กฤษฎา บุญราช เป็นผู้รับเรื่อง และมอบหมายให้รองปลัดฯ ทำหน้าที่แทน ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น พบว่า เอกสารของกรมศุลกากรที่แจ้งทางเครือข่ายมาลงวันที่ 7 ก.พ. 2562 เลขที่ กค 0510/2028 แจ้งยอดนำเข้าตั้งแต่ 1 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2561 มียอดมะพร้าวผล 10,641,286.86 กิโลกรัม น้ำกะทิ 8,274,873 กิโลกรัม มีข้อสงสัยว่า มะพร้าวในประเทศราคาตกต่ำนี้ ทำไมถึงจะสั่งให้นำเข้า โดยเฉพาะน้ำกะทิ แล้วอย่างนี้ชาวสวนจะขายมะพร้าวได้หรือไม่
"แผนการนำเข้าในปี 2562 มีทั้งหมด 22 บริษัท สูงสุด บจก.เทพผดุงพรมะพร้าว จำนวน 4.3 หมื่นตัน รองลงมา บจก.ไทยอกริฟูดส์ จำนวน 2.1 หมื่นตัน และ บจก.ไทยแทนฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 1.34 หมื่นตัน แต่ที่แปลกใจ ทำไมมีโรงสีข้าวขอนำเข้ามะพร้าว เพื่อไปใช้ในกิจการอะไร มีการตรวจสอบการจัดสรรโควตาหรือไม่"
แกนนำชาวสวน กล่าวต่ออีกว่า ในวันที่ 14 ก.พ. 2562 ทางคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ที่มี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะพิจารณานำเรื่องที่เครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ยื่นไว้กับ รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรฯ และรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ มาพิจารณายุตินำเข้า หรือจะพิจารณาเห็นชอบนำเข้าตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการมะพร้าวหรือไม่ เพราะหากเห็นชอบนำเข้ามะพร้าวไม่แก้ไขปัญหาการลักลอบและทำให้ราคาตกต่ำ
ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ชาวสวนมะพร้าวก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกผู้สมัครและเลือกพรรคการเมืองเพื่อเข้าไปดูแล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนมะพร้าวได้ง่ายขึ้น ชาวสวนมะพร้าวต้องการมีส่วนร่วม และต้องการความยั่งยืนมากกว่าเยียวยาราคามะพร้าวไทยลูกละ 5 บาท ไม่ควรนำเข้าควรมาดูแล และใช้ของในประเทศ ส่วนโครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 2562 ชาวสวนเจ๊ง! ทำมะพร้าวแห้งไม่คุ้ม! ค่าแรงงานสูงมาก ขาย 3 ลูกต่อ 1 กิโลกรัมขาดทุน ซึ่งต้นทุนประมาณ 23-25 บาท ถึงจะคุ้ม แต่ในโครงการโรงงานรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้งในราคากิโลกรัมละ 10 บาท รัฐสนับสนุนเพิ่มให้เกษตรกรกิโลกรัมละ 5 บาท รวมแล้วแค่ 15 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น การแก้ปัญหาไม่ตอบโจทย์ วิธีที่ดีที่สุด คือ ระงับนำเข้าก่อน!
แหล่งข่าวคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว เปิดเผยว่า ที่ประชุมวันที่ 30 ม.ค. 2562 มีผลสรุป 1.มีการเห็นชอบให้มีการนำเข้ามะพร้าว 2 ช่วง คือ เม.ย. – พ.ค. 2562 และ พ.ย. – ธ.ค. 2562, 2.โรงงานจะต้องมีการนำเข้าตามสัดส่วน 2.5/1 คือ รับซื้อในประเทศ 2.5 ผล นำเข้า 1 ผล กรอบภายใต้ดับบลิวทีโอ หากขอโควตานำเข้ามะพร้าวเกิน 1.5 แสนตัน จะเพิ่มภาษีจาก 54% เป็น 72% นี่คือ เกณท์ตัวใหม่ แต่ก็ยังมองว่า เอื้อประโยชน์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม แต่เวลานี้ราคามะพร้าวยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนอยู่มาก การเห็นชอบการนำเข้าจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรอีกมากสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ฐานเศรษฐกิจ ชาวสวน มะพร้าว การเกษตร Thansettakij นำเข้ามะพร้าว การค้า-การลงทุน ราคามะพร้าวตกต่ำ พงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์