ร่วมบิน กินน้ำหวาน สรรค์สร้างรังกล้วยน้ำไท

12 February 2019


- 12 ก.พ. 62 - เมื่อกล้วยน้ำไทเปรียบเสมือนเกสรดอกไม้ที่ให้น้ำหวานแก่ผึ้งงานทั้งหลายอย่างไม่มีวันหมดสิ้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมแล้วที่จะสร้างปรากฏการณ์การสร้างรังครั้งใหม่เปลี่ยนกล้วยน้ำไทให้กลายเป็นเมืองแห่งนวัตกรรม เปรียบเหมือนดั่งผึ้งงานทั้งหลายที่ร่วมมือกันในการมุ่งเสาะแสวงหาโอกาส สร้างสรรค์มิตรภาพ และความสัมพันธ์กับผึ้งงานอีกหลากหลายทั้งในย่าน และเครือข่ายย่าน

พวกเราผึ้งงานทั้งหลายจึงอยากขอเชิญทุกท่านร่วมกันบิน กินน้ำผึ้ง เพื่อสรรค์สร้างรังกล้วยน้ำไทสู่ความเป็นย่านนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราให้ยั่งยืนและแน่นอนอย่าลืมมาร่วมกันบิน กินน้ำหวาน สร้างสรรค์รังกล้วยน้ำไทต่อเนื่องในวันงาน KIID EXPO 2019 ในวันที่ 13-15 ก.พ. 2562 ที่พวกเราผึ้งงานทุกคนจะได้พบกับการออกร้าน และจัดจำหน่ายสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของผึ้งงานรายใหญ่ และรายย่อยในย่านกล้วยน้ำไท การรับชมนิทรรศการการสร้างสรรค์ของเหล่าผึ้งงานที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์และทักษะจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญ การร่วมพูดคุยและพบปะ และแลกเปลี่ยนกับผึ้งงานที่เกิด เติบโต และสร้างสรรค์ความเจริญเติบโตให้กับชุมชนที่ตัวเองอยู่อาศัย การ workshop เพื่อสร้างผึ้งงานในระบบ Circular Economy ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการเปิดโอกาสให้เหล่าผึ้งงานตัวน้อยๆ มาร่วมกันก่อร่างสร้างรังกล้วยน้ำไทผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของรังกล้วยน้ำไทแห่งนี้ ท่านสามารถติดต่อผึ้งงานส้ม ปฐมา สตะเวทิน โทร 089-926-2449 Line ID:somwow หรือ ผึ้งงานอุมา ศิริพรอุมา คัมภิรารักษ์ โทร 084-077-7492


ฐานเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ม.กรุงเทพ Thansettakij กล้วยน้ำไท KIID EXPO 2019