"หมอเสริฐ"ยอมจำนน กัดลิ้นจ่ายค่าปรับ ปั่นหุ้นBA 500 ล้าน

11 February 2019


“หมอเสริฐ” พร้อมพรรคพวก ยอมจ่ายเงินค่าปรับทางแพ่ง 499.45 ล้านบาท พร้อมสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารบจ. 2 ปี หลังปั่นหุ้น BA

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ อดีตผู้บริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) โดยชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 257,284,350.00 บาท และมีคำสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ด้านนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ชำระค่าปรับทางแพ่ง 235,036,775.00 บาท รวมถึงมีคำสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และนางนฤมล ใจหนักแน่น ชำระค่าปรับทางแพ่ง 7,126,800.00 บาท ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ร่วมกันซื้อขายหลักทรัพย์ BA อย่างต่อเนื่องและจับคู่ซื้อขายหลักทรัพย์ BA ระหว่างกันเองในลักษณะอำพรางการซื้อขาย ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ BA ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

สำหรับก่อนหน้านี้ นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. ระบุว่า ก.ล.ต. ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ, แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น หลังจากพบว่า มีการสร้างราคาหลักทรัพย์ BAโดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท ในขั้นตอนต่อไปทั้ง 3 ราย จะต้องมาชำระค่าปรับในจำนวนเงินดังกล่าวกับ ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่ที่ ก.ล.ต. ส่งหนังสือแจ้งไป ทั้งนี้ หากทั้ง 3 ราย ไม่ยินยอมเปรียบเทียบปรับจากคณะกรรมการพิจารณามาตราการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) ทาง ก.ล.ต. จะส่งเรื่องให้อัยการเพื่อส่งฟ้องต่อไป


ปั่นหุ้น หมอเสริฐ การบินกรุงเทพ BA จ่ายค่าปรับ