แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ฯตอบแทนสังคมหนุนเด็กมูลนิธิ “Father Ray”

11 February 2019


กลุ่มบริษัทแปซิฟิค เฮลธ์แคร์(ไทยแลนด์) จำกัด ถือกำเนิดในประเทศไทย กว่า 60ปี ภายใต้การดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวโดยตระกูลเบอร์แมน ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการทำงานร่วมกับคู่ค้าและบุคคลากรต่างๆโดยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งด้านการจำหน่ายและการทำการตลาดในตลาดผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ โภชนาการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงพยาบาล ทั้งในประเทศไทยและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่า 50 แบรนด์จาก 10 ประเทศทั่วโลก โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักทั้งในประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และเมียนมา รุกทำกิจกรรมตอบแทนสังคมสนับสนุนเด็กๆ ในมูลนิธิ “Father Ray”นายซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ กล่าวว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาในทุกๆด้านต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงเรื่องบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท มีการสร้างบรรยากาศให้การทำงานเต็มไปด้วยความสุขเพื่อส่งเสริมให้ทีมงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ เต็มไปด้วยไอเดียใหม่ ทั้งตระหนักดีว่าการทำการตลาดนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆ อย่างถ่องแท้ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมรวมทั้งสนับสนุนให้เด็กๆ ในมูลนิธิ “Father Ray” กว่า 850ชีวิต ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเติบโตสมวัย บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมสมทบทุนเงินสด 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ร่วมกับ นายซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ และครอบครัวบริจาคสมทบอีก 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมยอดบริจาคทั้งหมด 1,000,000 บาทถ้วน ( หนึ่งล้านบาทถ้วน) พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์นมแพะ DG3 Advance Goldมูลค่า 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ “Father Ray Foundation” โดยมีนายซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ และ นายพาทริค โรมัน บรูล์มาน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ รวมทั้งทีมผู้บริหารและกลุ่มพนักงานในบริษัทร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อส่งต่อให้มูลนิธิฯได้นำผลิตภัณฑ์นมแพะผง DG ให้เด็กๆได้บริโภค เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและมีความสุข เติบโตเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ ให้เด็กมีโภชนาการสมวัยและได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ อีกด้วย ตามนโยบายของ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด “Because We Care”นมแพะ แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ Father Ray