'เอสซีจี' รับมือค้ายุคใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน

11 February 2019


| สัมภาษณ์พิเศษ : รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี

.......................


"การเข้ามาของเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น AI การค้าออนไลน์ หรืออื่น ๆ ล้วนส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงของ Supply Chain และการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน ที่มีผู้เล่นรายใหม่ ๆ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ใน Value Chain มากยิ่งขึ้น"

คำกล่าวของ "รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส" กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้และพร้อมที่จะปรับตัวรับมือ!!!

 

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาสจากคำสัมภาษณ์ผ่าน "ฐานเศรษฐกิจ" ซีอีโอเอสซีจี มองว่า ปัจจัยดังกล่าวทำให้เอสซีจีเร่งปรับตัวในหลาย ๆ ด้านเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง จึงนำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ และการค้าออนไลน์มาใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กรมากยิ่งขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ ไล่ตั้งแต่การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ตลอดจนกระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจเคมิคัล แพ็กเกจจิ้ง ซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง


➣ AI ช่วยตอบโจทย์ลูกค้า

เทคโนโลยี AI นอกจากจะเกิดจากการพัฒนาโดยบุคลากรของเอสซีจีเองแล้ว ยังมีการเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ตอัพ ผ่าน "AddVentures" เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพสูงเข้ามา ทำให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น เช่น การทำออนไลน์แพลตฟอร์ม ที่ทำให้เจ้าของบ้านสามารถค้นหาผู้รับเหมาที่ตรงกับความต้องการได้ รวมถึงมีการนำ AI มาใช้สรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ใช้บริหารความต้องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือ ใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อช่วยวิเคราะห์คำนวณและวางแผนกระบวนการขนส่งในขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการสั่งซื้อ จำนวน Order สถานที่-เวลา-เส้นทางการจัดส่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดส่งแต่ละครั้ง
"การดำเนินการดังกล่าวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผลประกอบการในทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีได้เป็นอย่างดี เพราะช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น อีกทั้งยังทำให้มีฐานข้อมูลลูกค้าที่ช่วยทำให้การเสนอขายสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและครบวงจรมากขึ้น ตลอดจนทำให้การบริหารการขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ"


➣ ปรับตัวรับลูกค้า

ซีอีโอเอสซีจีตั้งข้อสังเกตว่า จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น ต้องการความสะดวกรวดเร็วและราคาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อสินค้าและรับบริการ และมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ การมุ่งสนใจแต่การผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันที่เปลี่ยนไปได้ เอสซีจีจึงปรับเปลี่ยนการนำเสนอสินค้าและบริการ มาเป็นการให้บริการแบบ Total Solution หรือ ครบทุกด้าน เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้าอย่างตรงจุด

อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทำให้การลงทุนต่าง ๆ ต้องพิจารณาให้เชื่อมโยงกับเทรนด์ของผู้บริโภคในตลาดให้มากขึ้นด้วย เพื่อให้สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ดีกว่า เช่น เทรนด์การเติบโตของธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง ที่มุ่งเน้น Smart Packaging รวมถึงแพ็กเกจจิ้งที่สามารถนําวัตถุดิบกลับมาใช้ผลิตซํ้าได้ หรือ Non-Single Use Packaging ส่วนธุรกิจเคมิคัลจะเน้นการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์เทรนด์ใหม่ ๆ ได้

"จากเดิมธุรกิจต่าง ๆ มักจะเน้นการลงทุนผลิตสินค้าแบบเดิมที่มียอดขายดีเท่านั้น" นายรุ่งโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

หน้า 13 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับ 3,443 วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2562ฐานเศรษฐกิจ เอสซีจี พฤติกรรมผู้บริโภค การค้ายุคใหม่ Thansettakij การค้า-การลงทุน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน SCG ยุค AI