'ไทย'ขึ้นแท่น"สังคมสูงวัย" 3 แสนคนกำลังซื้อศักยภาพ

7 February 2019


"หมอบุญ" ชี้! ไทยขึ้นแท่น "สังคมผู้สูงวัย" อันดับ 2 ของเอเชีย โอกาสธุกิจเฮลธ์แคร์-ที่อยู่อาศัย


นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวในหัวข้อ "ส่องโอกาสและธุรกิจ Silver Age" ภายในงานสัมนา : Road to Silver Age เจาะขุมทรัพย์หมื่นล้าน ที่จัดโดยหนังสือพิมพ์ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของกลุ่มคนผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญ หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากขณะนี้ ไทยกำลังขึ้นแท่นเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย ที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุด พบประชากรไทยสัดส่วนประมาณ 20% เป็นคนที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนดังกล่าวยังมีบทบาทในเชิงการเติบโตของเศรษฐกิจ เนื่องจากมีกำลังซื้อมหาศาล ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี มีเงินสะพัดหมุนเวียน 30% จากกำลังซื้อของคนเหล่านี้ แตกต่างจากคนช่วงวัย 25-50 ปี ที่มักจะก่อหนี้มากกว่า ฉะนั้น ถือเป็นโอกาสในการทำธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มคนดังกล่าว โดยเฉพาะธุรกิจการแพทย์และกลุ่มที่อยู่อาศัยที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิต หลังจากคาดว่า ด้วยจำนวนประชากรสูงวัยที่จะเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกในช่วง 5 ปีข้างหน้า ทำให้การแพทย์จะมีบทบาทมากในการสนับสนุนการใช้ชีวิตและรักษาอาการเจ็บป่วย

ขณะเดียวกัน เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททางการแพทย์มากขึ้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะสามารถลดค่าใช้จ่าย ลดทอนเวลา และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการได้ ผู้ประกอบการใดสามารถปรับตัวได้ทัน และเลือกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จะถือเป็นโอกาสอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ เช่น บริการถามตอบอาการเจ็บป่วยผ่านโทรศัพท์ ใช้ AI เสริมบริการทางการแพทย์ เป็นต้น

"คนสูงวัยที่มีกำลังซื้อในไทย ถือเป็นโอกาส เพราะปัจจุบันมีธุรกิจการแพทย์ หรือ ซัพพลายที่อยู่อาศัยเฉพาะกลุ่ม แทบรองรับไม่เพียงพอ ฉะนั้น ยังมีดีมานด์มหาศาลที่เป็นโอกาสและเป็นช่องว่างในการทำธุรกิจ"

ทั้งนี้ เบื้องต้น มีความเป็นห่วงสถานการณ์ในไทย เพราะจากการสำรวจ พบขณะนี้มีประชากรไทยเพียง 4% หรือประมาณ 3 แสนคน ที่มีการเตรียมพร้อมทางการเงิน มีเงินเก็บเกิน 7 แสนบาท สำหรับการวางแผนการใช้ชีวิตหลังช่วงวัยเกษียณ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายสูงวัย ที่ส่วนใหญ่แทบไม่มีการเตรียมความพร้อม บั้นปลายชีวิตต้องอยู่คนเดียว ไร้คนดูแล และมีเงินทองไม่เพียงพอสำหรับการซื้อบริการดูแลรักษาสุขภาพตนเองฐานเศรษฐกิจ สังคมสูงวัย Thansettakij หมอบุญ ROAD to SILVER AGE กำลังซื้อคนสูงวัย