พื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพฯมาแรง

9 February 2019


คอลัมน์พรอพเพอร์ตี 

นอกจากคอนโดมิเนียมแล้ว ปี 2561 ที่ผ่านมา พื้นที่ค้าปลีกก็เป็นอีกภาคหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการพัฒนาออกมาสูงที่สุดในรอบ 10 ปี เฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ มีพื้นที่ค้าปลีกที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ รวมกว่า 656,757 ตารางเมตร ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าในช่วงปีก่อนหน้าถึง 321,909 ตารางเมตร หรือกว่า 96% และส่งผลให้อุปทานพื้นที่ค้าปลีกรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบขึ้นไปถึง 8,535,426 ตารางเมตรจากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของเมืองไอคอนสยาม เมกะโปรเจ็กต์มูลค่าการลงทุนกว่า 5.4 หมื่นล้านบาทในพื้นที่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ปลุกกระแสพื้นที่ค้าปลีกริมแม่นํ้าเจ้าพระยาและพื้นที่โดยรอบให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายต่างมองหาที่ดินนํ้าแม่นํ้าเพื่อนำมาพัฒนาโครงการเป็นจำนวนมากในอนาคต โดยพื้นที่ค้าปลีกประมาณ 567,100 ตารางเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561

ยังมีพื้นที่ค้าปลีกรวมอีกประมาณ 406,118 ตารางเมตรที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ค้าปลีกอีกประมาณ 117,500 ตารางเมตรที่มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563

หน้า 25-26 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับ 3,442 วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562คอนโดมิเนียม คอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ พื้นที่ค้าปลีก