"หมอบุญ" เดินเครื่อง! หนุนนโยบายรัฐ "เมดิเคิล ฮับ" ทุ่ม 4 พันล้าน เปิด "ร.พ.ธนบุรี บำรุงเมือง"

24 January 2019

"ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป" รุกตลาดธุรกิจสุขภาพเต็มสูบ เดินเครื่องหนุนนโยบายรัฐ นำไทยสู่การเป็น "เมดิเคิล ฮับ" ระดับนานาชาติ ทุ่ม 4 พันล้านบาท เปิดตัว "โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง" ชูศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง ระดับ 6 ดาว ตอบรับเทรนด์สุขภาพ เจาะกลุ่มผู้สูงวัยทั่วเอเชีย

นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้บริหารโรงพยาบาลและธุรกิจดูแลสุขภาพ กล่าวว่า จากเทรนด์การรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพของยุคปัจจุบัน พบผู้บริโภคมีความใส่ใจมากขึ้น ต้องการเลือกใช้บริการสถาบันดูแลสุขภาพแบบครบวงจร มีคุณภาพ รวดเร็ว มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและให้คำปรึกษา รวมทั้งต้องมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยด้วย ประกอบกับตลาดกลุ่มธุรกิจสุขภาพยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของไทย ที่มีจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการบริการทางการแพทย์และสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งจำนวนลูกค้าชาวต่างชาติที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการทำธุรกิจ
ล่าสุด ทุ่มงบประมาณ 4 พันล้านบาท เปิดให้บริการโรงพยาบาลแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง" บนถนนบำรุงเมือง โดยเตรียมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เข้ามาให้บริการตรวจเช็กสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคลและการรักษาโรคเฉพาะทางด้วย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพ

"นโยบายของภาครัฐที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับนานาชาติ หรือ "เมดิเคิล ฮับ" ภายในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2568 จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจสุขภาพในประเทศไทย รวมถึงเป็นโอกาสสำคัญของบริษัทที่จะต่อยอดขยายธุรกิจ"
ด้าน ดร.เอมอร โคพีร่า ผู้บริหารฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กล่าวถึงกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาล ว่า จะเน้นการกระจายฐานผู้ป่วย หรือ ขยายไปยังกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เริ่มเติบโตมากขึ้น ได้แก่ จีนและกลุ่ม CLMV ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้มีบริการด้านสาธารณสุขไม่พอเพียงต่อความต้องการ เน้นการทำการตลาดเชิงรุกด้วยการให้บริการศูนย์สุขภาพการให้บริการดูแลสุขภาพเฉพาะรายบุคคล เพื่อรองรับเทรนด์ "ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" ซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความนิยมครอบคลุม ตั้งแต่บริการด้านสุขภาพ แพทย์ทางเลือก และบริการด้านการชะลอวัย เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ในระยะยาว โดยชูบริการของศูนย์ทันตกรรมแบบครบวงจรที่มีจุดเด่นด้วยระบบดิจิทัลที่สามารถตรวจรักษาแล้วเสร็จภายใน 1 วัน พร้อมตั้งเป้าความสำเร็จในปีแรก มีลูกค้าเข้ารับการรักษา 75,000 ราย แบ่งเป็น สัดส่วนลูกค้าคนไทย 40% ลูกค้าต่างชาติ 60% โดยตั้งเป้ารายได้ 1.2 พันล้านบาท ภายในปี 2019
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ตั้งอยู่บนถนนบำรุงเมือง ที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ รองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่พักอาศัยอยู่ในย่านเยาวราชและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงรองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ โดยมุ่งไปที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เมียนมาและกัมพูชา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และประเทศจีน เป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจรักษาแบบเฉพาะทางและการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม 6 ดาว ที่พัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์การดูแลสุขภาพเฉพาะรายบุคคล ซึ่งเป็นการยกระดับการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเหมาะกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เข้ามาให้บริการตรวจเช็กสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคลและการรักษาโรคเฉพาะทาง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งเปิดให้บริการทั้งสิ้น 6 ศูนย์ ประกอบด้วย
1.ศูนย์ตรวจสุขภาพ เป็นศูนย์ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรภายในที่เดียว ด้วยแผนการตรวจสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล เพื่อนำเสนอแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมที่สุดจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

2.ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระดับยีน เป็นศูนย์ให้บริการตรวจด้านพันธุกรรม โดยการบำบัดเซลล์และเนื้อเยื่อทดแทนของเดิมที่เสียหาย รวมทั้งบำบัดด้วยศาสตร์ชะลอวัย ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยร่วมกับสถาบันวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา

3.ศูนย์นวัตกรรมความงาม เป็นศูนย์ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมเสริมสร้าง อาทิ การยกกระชับหน้า เลเซอร์ผิวหนัง ปรับสภาพผิวหน้า ปรับรูปหน้า เสริมหน้าอก และอื่น ๆ อีกมากมาย

4.ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เป็นศูนย์ให้การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ที่ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญทางด้านการเลี้ยงตัวอ่อน โดยเน้นให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนทำการรักษา และให้การรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์

5.ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน เป็นศูนย์ให้บริการรักษาบาดแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

และ 6.ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล เป็นศูนย์ให้บริการทันตกรรมแบบองค์รวมที่สามารถตรวจ รักษา เอ็กซเรย์ และประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์รักษาฟันทั้งหมดในที่เดียวกัน เสร็จสิ้นภายในวันเดียว ด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมใหม่ล่าสุด CAD / CAM 3D

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รับจ้างบริหารโรงพยาบาล ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจอื่น ๆฐานเศรษฐกิจ ร.พ.ธนบุรี นโยบายรัฐ Thansettakij ธนบุรีเฮลท์แคร์ ธุรกิจสุขภาพ หมอบุญ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เมดิเคิล ฮับ